ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח

חתום בכתב ידו של מרן הרב עובדיה יוסף נגד ערבי שירה וזמרים

שלא לשמוע מזמרים רשעים פורים תשמח

שהזמרים והניגונים על טהרת הקודש הרב ואזנר והרב קארליץ

פסק ההלכה המלא כנגד ערבי שירה ובידור שנת תשעא

אזהרה חמורה מאדר תשסח שלא להזמין את ליפא שמעלצר וחבריו

 

 

 

  

נגד זמרים בשמחת בית השואבה שנת תשסט

הרב ואזנר נגד שמחת בית השואבה ברחובה של עיר שנת תשסט

מחאה נגד ערבי שירה משנת תשסט

מחאה משנת תשלט נגד ערבי שירה הובא באוצרות ירושלים - 1979-1980 תשל

קול קורא משנת תשלו נגד ערבי שירה וכו' הובא באוצרות ירושלים - 1979-1980 תשל

קול קורא משנת תשלט ומשנת תשמג נגד ערבי שירה וכו'

אם מותר לדבר או לקבל לשון הרע על הזמרים שאינם נזהרין מעבירה אחת ידועה

 

 

 

 

 

   

שו''ת רמב''ם סימן רכד שו"ת רמב"ם סימן רכד

ראשונים, ניגון בלבד, עונש השומע, שירה בכלי, שירה בפה, בשפה שונה, שירי צחות, שירי עגבים, שמיעת זמר
פרטים נוספים 0
ספר האשכול (אלבק) הלכות תפילה דף יד עמוד א ספר האשכול (אלבק) הלכות תפילה דף יד עמוד א

ראשונים, שירה בכלי, שירה בפה, שירי צחות, שירה בחתונה
פרטים נוספים 0
רבינו ירוחם - תולדות אדם וחוה נתיב כב חלק ב דף קפו טור ג רבינו ירוחם - תולדות אדם וחוה נתיב כב חלק ב דף קפו טור ג

ראשונים, זמרא בכלי, זמרא בפה, בלי שיר בבית חתן, שירי צחות, שירה בפה בבית חתנים
פרטים נוספים 0
מסכת כלה פרק א הלכה ד מסכת כלה פרק א הלכה ד

ראשונים, שירת פסוקים, עונש המשורר
פרטים נוספים 0
ליקוטי מוהר''ן מהדורא קמא סימן ג ליקוטי מוהר"ן מהדורא קמא סימן ג
פרטים נוספים 0
צמח צדק - חידושים על הש''ס - שניאורסון צמח צדק - חידושים על הש''ס - שניאורסון
פרטים נוספים 0
רשימת זמרים ולהקות פסולים או כשרים רשימת זמרים ולהקות פסולים או כשרים
פרטים נוספים 0
הלכות לשון הרע החפץ חיים הלכות לשון הרע החפץ חיים

אם מותר לדבר או לקבל לשון הרע על הזמרים
פרטים נוספים 0
כף החיים - חיים בן יעקב פאלאג'י סימן יג אות ו כף החיים - חיים בן יעקב פאלאג'י סימן יג אות ו
פרטים נוספים 0
זקני יהודה - רבי יהודה אריה ממודינה זקני יהודה - רבי יהודה אריה ממודינה
פרטים נוספים 0
רא''ש ברכות פרק ה סימן א רא"ש ברכות פרק ה סימן א

ראשונים, שירה בפה, שירה בכלי, עונש שומע, שירה במעורב שירי צחות, שירה בבית החתן, שירת פסקים
פרטים נוספים 0
שולחן ערוך אורח חיים סימן נג סעיף כה שולחן ערוך אורח חיים סימן נג סעיף כה

ובמגן אברהם ס"ק לא
פרטים נוספים 0
תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן נד תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן נד

ראשונים, שירה בפה, שירה בכלי, שירה בשפה זרה, שירה במעורב, שירי עגבים, שירי צחות, עונש המשורר
פרטים נוספים 0
שו''ת חוות יאיר סימן קט שו"ת חוות יאיר סימן קט
פרטים נוספים 0
בית אב''י חלק ד-ה - יצחק אייזיק ליעבעס בית אב"י חלק ד-ה - יצחק אייזיק ליעבעס
פרטים נוספים 0
מרן הרב עובדיה יוסף מרן הרב עובדיה יוסף יחוה דעת חלק א סימן מה

שמיעת רדיו ודיסק או טייפ, כלי שיר בסעודת חתן
פרטים נוספים 0
שו''ת שבט הלוי חלק ב סימן נז אות ב שו"ת שבט הלוי חלק ב סימן נז אות ב הרב שמואל הלוי ואזנר

שמיעת דיסק וכו', כלי שיר, שירה בפה ,לא בשמחת מצוה
פרטים נוספים 0
לקטי עצות - ערך נגינה לקטי עצות - ערך נגינה

אות א
פרטים נוספים 0
אמרי דוד - דוד בן אלעזר הלוי הורוויץ אמרי דוד - דוד בן אלעזר הלוי הורוויץ

סימן פה
פרטים נוספים 0
אהל ישרים - ענתבי, אברהם בן יצחק אהל ישרים - ענתבי, אברהם בן יצחק

שער השיר עמוד 151
פרטים נוספים 0
חמדת ימים שבת קודש פ''ח,חנוכה פ''א חמדת ימים שבת קודש פ''ח,חנוכה פ''א

שירי עגבים וצחות, שירה במעורב, עונש המשורר
פרטים נוספים 0
מעשה רקח פרק ח מעשה רקח פרק ח

על רמבם ספר אהבה הלכות תפלה וברכת כהנים פרק ח הלכה יא
פרטים נוספים 0
הרב מוצפי בתשובות חדשות הרב מוצפי בתשובות חדשות
הוצאה לאור 18/08/10
מי ששר לבנים ולבנות , במצבי פריצות , בתערובת , הוא רשע גמור , אין לו חלק לעולם הבא
פרטים נוספים 0
ערוגת הבושם - ארקוולטי, שמואל פרק לא ערוגת הבושם - ארקוולטי, שמואל פרק לא
פרטים נוספים 0
התאחדות הרבנים דארה''ב וקנדה התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה

לחן של גוים
פרטים נוספים 0
ספר עצות ישרות - ערך נגינה ספר עצות ישרות - ערך נגינה
פרטים נוספים 0
פסקי הלכה חדשים פסקי הלכה חדשים
פרטים נוספים 0
הגורמים לקלקול השירה התימנית בדור שעבר ותוצאותיהם כיום  הגורמים לקלקול השירה התימנית בדור שעבר ותוצאותיהם כיום הרב רצאבי

וארא תש"ע
פרטים נוספים 0
האם שמיעת מוזיקה דרך טייפ וכדו' מותרת האם שמיעת מוזיקה דרך טייפ וכדו' מותרת הרב רצאבי

ויחי תשע"א
פרטים נוספים 0
גדר איסור שמיעת שירים וניגונים אחר החרבן גדר איסור שמיעת שירים וניגונים אחר החרבן הרב רצאבי

ויגש תשע"א
פרטים נוספים 0
שכינה מה היא אומרת שכינה מה היא אומרת

לחן מקצבים ותנועות של גויים, שירת פסוקים
פרטים נוספים 0
תשובות רב האיי גאון לקירואן - גנזי קדם חלק ה סימן י תשובות רב האיי גאון לקירואן - גנזי קדם חלק ה סימן י

ראשנים, שירה בפה, שירה בכלי, עונש המשורר, דין המשורר, שירה בכובד ראש
פרטים נוספים 0
חמדת צבי - רבי משה דוב וולנר חמדת צבי - רבי משה דוב וולנר
פרטים נוספים 0
הקמת ועדת שירה כשרה לשירים ומשוררים הקמת ועדת שירה כשרה לשירים ומשוררים הרב רצאבי
פרטים נוספים 0
אייבשיץ, יהונתן ב''ר נתן נטע אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע

יערות דבש - חלק שני דף קנא ע"ב
פרטים נוספים 0
מדרש יעבץ א - יעקב בן ציון הכהן מענדעלסאן  סימן קסה מדרש יעבץ א - יעקב בן ציון הכהן מענדעלסאן סימן קסה
פרטים נוספים 0
תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קנב תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קנב

ראשונים, שירה בפה, שירה בכלי, דין המשורר, שירה בשפה שונה
פרטים נוספים
שו''ת מהרש''ג שו"ת מהרש"ג - שמעון בן יהודה גרינפלד

חלק ב סימן קכה
פרטים נוספים 0
 שו''ת אגרות משה חלק א  - משה בן דוד פיינשטיין  סימן קסו שו"ת אגרות משה חלק א - משה בן דוד פיינשטיין סימן קסו
פרטים נוספים 0
הגראי''ל שטיינמן אוסר להשמיע נגונים של הזמרים הפסולים הגראי"ל שטיינמן אוסר להשמיע נגונים של הזמרים הפסולים

צופרי השבת המשמיעים שירים פסולים מזמרים פסולים נאסרים על ידי מרן ראש הישיבה. מצוה לפרסם את דבריו
פרטים נוספים 0
   

  דף ראשון   דף קודם
1 2 3 4 5
  דף הבא   דף אחרון

שירה בשפה זרה
שירי צחות ומליצה
שירי עגבים וחשק
שירה בפה בסעודת החתן
כלי שיר בסעודת חתן
שירה בכלי שיר
שירה במעורב
עונש השומע/משורר/מנגן
מה דינו של המזמר\מנגן
שמיעת דיסק טייפ או רדיו
מה דינו של הדיסק
פרסום הזמרים החוטאים
כתבי מחאה
אם להזמין זמרים אלו לשמחות
ערבי שירה וקונצרטים
שירה שלא בשמחת מצוה
לחן ומקצבים או תנועות של גויים
תשובות מבוארות ע''י העורך

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית