ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון רבי גבריאל ציננער שליט''א בעל נטעי גבריאל הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א בעל נטעי גבריאל

בעיקר דין לבישת הפאות, שכבר התירום גדולי הפוסקים ונתפשטה הוראה זו בקרב כל קהל ישראל...
פרטים נוספים 0
הגאון רבי אליהו שפירא - אליה רבה הגאון רבי אליהו שפירא - אליה רבה

דמותר לאשה נשואה לגלות פאה נכרית שלה, אפי' עשויה משערותיה
פרטים נוספים 0
הגאון רבי שלמה הס זצ''ל בספר כרם שלמה הגאון רבי שלמה הס זצ"ל בספר כרם שלמה

וכן כתב בשלטי גיבורים דמותר לכתחילה ...
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יצחק יעקב ריינעס זצ''ל מח''ס עדות ביעקב הגאון רבי יצחק יעקב ריינעס זצ"ל מח"ס עדות ביעקב

מוכח היתר לפאה נכרית בלא שבכה כלל ברשות הרבים, ואין לנו שום ראייה לאיסור פאה נכרית דיהיה דמי לשיערה
פרטים נוספים 0
הגאון המקובל רבי אליהו גוטמאכר  בעל אדרת אליהו הגאון המקובל רבי אליהו גוטמאכר בעל אדרת אליהו

ציין לדעת השלטי גיבורים לעניין מנהג הנשים לחבוש פאה
פרטים נוספים 0
בעל השואל ומשיב וגיסו בעל המאמר מרדכי בספרם מגן גיבורים בעל השואל ומשיב וגיסו בעל המאמר מרדכי בספרם מגן גיבורים

...ועל כן יפה כתב המגן אברהם שאין דברי הבאר שבע מחוורין
פרטים נוספים 0
הגאון רבי ברוך ייטלס זצ''ל, בעל ספר ''טעם המלך'', הגאון רבי ברוך ייטלס זצ"ל, בעל ספר "טעם המלך",

יש לסמוך עליהם כעל יתד התקוע, כי מבארן אנו שואבין ומפיהן אנו חיין ועיני כל העדה עליהם, והם המה עמודי הוראה
פרטים נוספים 0
הגאון רבי אהרן וירמש - מאורי אור הגאון רבי אהרן וירמש - מאורי אור

אכן בדרכי משה סי' ש"ג התיר בפשיטות, אפי' לנשואה, להסיר שערותיה ולעשות פאה נכרית, ע"ש
פרטים נוספים 0
הגאון רבי שניאור זלמן מלאדי  - שלחן ערוך הרב הגאון רבי שניאור זלמן מלאדי - שלחן ערוך הרב

ופאה נכרית, אפילו דרכה לכסותה, מותר לגלותה ואין בה משום יוצאה וראשה פרוע
פרטים נוספים 0
הגאון המקובל רבי אברהם מיוחס זצ''ל, בשו''ת ''שדה הארץ'' הגאון המקובל רבי אברהם מיוחס זצ"ל, בשו"ת "שדה הארץ"

...הרי מזה נשמע להדיא דמותר לנשים נשואות לתת שערות בראשיהן
פרטים נוספים 0
הגאון רבי שלמה זלמן מירקש זצ''ל, בספרו ''שולחן שלמה'' הגאון רבי שלמה זלמן מירקש זצ"ל, בספרו "שולחן שלמה"

פאה נכרית ואפי' דרכם לכסות, מותר. ונשים הבאות ממקום שאין דרכן לגלותן למקום שדרכן לגלותן, מותרין לגלותן
פרטים נוספים 0
הגאון הספרדי רבי אהרן אלפנדרי זצ''ל מאיזמיר, בספרו ''יד אהרן'' הגאון הספרדי רבי אהרן אלפנדרי זצ"ל מאיזמיר, בספרו "יד אהרן"

וכתב המג"א... וכ"כ בשה"ג, דמותר לכתחילה ודלא כבאר שבע שחולק עליו והאריך דברים דחויים
פרטים נוספים 0
הגאון רבי שלמה חלמא  בספרו ''שולחן תמיד'' הגאון רבי שלמה חלמא בספרו "שולחן תמיד"

וכל שכן שער נכרית, אפי' של עצמה שחתכה מראשה ועשתה פאה נכרית, אפי' דרכה לכסות, כיון שמותר לכתחילה לגלות
פרטים נוספים 0
הגאון רבי שמואל הלוי קעלין זצ''ל, בספרו ''מחצית השקל'' הגאון רבי שמואל הלוי קעלין זצ"ל, בספרו "מחצית השקל"

...דלמא מחייכי ותסירן מפני הבושה ומייתי לה ד' אמות, ועל כרחך במגולה מיירי, דהא חיישינן דמחייכי עלה
פרטים נוספים 0
הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ''ל הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל

ובאמת דכיסוי הראש ע"י פאה גרמה טובה לכיסוי נאות של שערות הראש לבל יראו החוצה
פרטים נוספים 0
רבי משה פיינשטיין - אגרות משה רבי משה פיינשטיין - אגרות משה

רוב רבותינו וגם מאלו שסומכין עיקרי ההוראה עליהם מתירים והם הרמ"א שם ובסימן ש"ג בד"מ והמג"א והפמ"ג, וכן משמע גם מהגר"א שסובר כן שלא אסרו בזה משום מראית העין.
פרטים נוספים 0
רבי  עובדיה הדאיה בשו''ת ישכיל עבדי ח''ז רבי עובדיה הדאיה בשו"ת ישכיל עבדי ח"ז
פרטים נוספים 0
 

  דף ראשון   דף קודם
1 2
   

פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית