ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח

חתום בכתב ידו של מרן הרב עובדיה יוסף נגד ערבי שירה וזמרים

שלא לשמוע מזמרים רשעים פורים תשמח

שהזמרים והניגונים על טהרת הקודש הרב ואזנר והרב קארליץ

פסק ההלכה המלא כנגד ערבי שירה ובידור שנת תשעא

אזהרה חמורה מאדר תשסח שלא להזמין את ליפא שמעלצר וחבריו

 

 

 

  

נגד זמרים בשמחת בית השואבה שנת תשסט

הרב ואזנר נגד שמחת בית השואבה ברחובה של עיר שנת תשסט

מחאה נגד ערבי שירה משנת תשסט

מחאה משנת תשלט נגד ערבי שירה הובא באוצרות ירושלים - 1979-1980 תשל

קול קורא משנת תשלו נגד ערבי שירה וכו' הובא באוצרות ירושלים - 1979-1980 תשל

קול קורא משנת תשלט ומשנת תשמג נגד ערבי שירה וכו'

אם מותר לדבר או לקבל לשון הרע על הזמרים שאינם נזהרין מעבירה אחת ידועה

 

 

 

 

 

   

ראש ישיבת קרית מלך בני ברק ראש ישיבת קרית מלך בני ברק
פרטים נוספים 0
להט החרב המתהפכת - רייניץ, מאיר ליב להט החרב המתהפכת - רייניץ, מאיר ליב

מוכיח שאף בשירי קודש אין היתר עם כלי שיר אלא בשמחת חתן וכלה
פרטים נוספים 0
אז נדברו חלק ז סימן סד - בנימן יהושע זילבר אז נדברו חלק ז סימן סד - בנימן יהושע זילבר
פרטים נוספים 0
שו''ת באר משה חלק ג בהקדמה דף ט - משה שטערן שו"ת באר משה חלק ג בהקדמה דף ט - משה שטערן
פרטים נוספים 0
שו''ת משנה הלכות חלק ז סימן מב שו"ת משנה הלכות חלק ז סימן מב
פרטים נוספים 0
רבבות אפרים חלק ח - אפרים בן אברהם ברוך גרינבלט  סימן שפז רבבות אפרים חלק ח - אפרים בן אברהם ברוך גרינבלט סימן שפז
פרטים נוספים 0
ציפורן שמיר להחיד''א סימן ז אות קי ציפורן שמיר להחיד"א סימן ז אות קי
פרטים נוספים 0
שו''ת משפטי עוזיאל כרך א - או''ח סימן ה שו"ת משפטי עוזיאל כרך א - או"ח סימן ה
פרטים נוספים 0
בעניין גזירת איסור שמיעת כלי שיר בזה''ז בעניין גזירת איסור שמיעת כלי שיר בזה"ז טוביה פריינד

כלי שיר, שירה בפה, שירה מטייפ וכדומה
פרטים נוספים 0
איך נשיר איך נשיר ואסבוטסקי, אליעזר

רגיל בשירה, שירה בכלי שיר, שירה בפה, שירי מליצה, שמיעת טייפ, שמיעת שירים
פרטים נוספים 0
חיי אדם חלק שני כלל קלז סעיף ג' חיי אדם חלק שני כלל קלז סעיף ג'

שירה בפה, שירה בבית החתן,
פרטים נוספים 0
ראבי''ה ח''א מסכת ברכות סימן צא ראבי"ה ח"א מסכת ברכות סימן צא

ראשונים, שירה בכובד ראש, שירה בפה, שירי צחות, שירת פסוקים, עונש המשורר
פרטים נוספים 0
משנה ברורה א''ח סימן שז ס''ק נט משנה ברורה א''ח סימן שז ס''ק נט

ערבי שירה וכדו'
פרטים נוספים 0
ילקוט שמעוני תהלים פ'או רמז תריג ילקוט שמעוני תהלים פ'או רמז תריג

ערבי שירה וכדו'
פרטים נוספים 0
ילקוט שמעוני דברים פ''ו רמז תתלו ילקוט שמעוני דברים פ''ו רמז תתלו

ערבי שירה וכדו'
פרטים נוספים 0
ילקוט שמעוני בראשית פכ''ז רמז קטו ילקוט שמעוני בראשית פכ''ז רמז קטו

ערבי שירה וכדו'
פרטים נוספים 0
ליקוטי הלכות הלכות פריה ורביה ואישות הלכה ג ליקוטי הלכות הלכות פריה ורביה ואישות הלכה ג

ערבי שירה וכדו'
פרטים נוספים 0
באר היטב אורח חיים סימן תק''ס סעיף ג באר היטב אורח חיים סימן תק"ס סעיף ג

שירה בפה, שירה בבית החתן, שירת פסוקים
פרטים נוספים 0
משנה ברורה א''ח סימן שז ס''ק נט משנה ברורה א''ח סימן שז ס''ק נט

שירה בפה, כלי שיר, כלי שיר בסעודת חתן, שירה בפה בבית החתן, ערבי שירה וכדו'
פרטים נוספים 0
ראשית חכמה שער הקדושה פרק יב ראשית חכמה שער הקדושה פרק יב

ערבי שירה
פרטים נוספים 0
בירור בענין שמיעת כלי שיר בזמן הזה. בירור בענין שמיעת כלי שיר בזמן הזה. טוביה פריינד

כלי שיר בשמחת חתן, שירת פסוקים, שירה בפה, שירה מטייפ וכדומה
פרטים נוספים 0
ילקוט שמעוני ויקרא פי''ח רמז תקץ ילקוט שמעוני ויקרא פי''ח רמז תקץ

ערבי שירה וכדו'
פרטים נוספים 0
הרב יצחק יוסף בנו של מרן הרב עובדיה שליט''א הרב יצחק יוסף בנו של מרן הרב עובדיה שליט"א

שירה במעורב
פרטים נוספים 0
תשובות והנהגות תשובות והנהגות הרב משה שטרנבך

שירה בפה, בכלי שיר, שלא בשמחת מצוה
פרטים נוספים 0
זוהר - רעיא מהימנא במדבר זוהר - רעיא מהימנא במדבר פרשת פנחס דף רכג עמוד ב

ראשונים, עונש המזמר
פרטים נוספים 0
שלחן ערוך אורח חיים סימן תק''ס סעיף ג שלחן ערוך אורח חיים סימן תק"ס סעיף ג הרב יוסף קארו

שירה בפה, שירה בלי שיר
פרטים נוספים 0
רב משה גאון רב משה גאון - אוצר הגאונים - יד

השר שירה בפה לא מצטרף לעדות! ראשונים, שירה בפה, שירה בכלי, דין המזמר.
פרטים נוספים 0
כל בו דף קי טור א כל בו דף קי טור א

ראשונים, שירי עגבים, דין המשורר
פרטים נוספים 0
שו''ת הרדב''ז ח''א סימן תתט שו"ת הרדב"ז ח"א סימן תתט

שירי עגבים, דין המשורר
פרטים נוספים 0
מדרש תנחומא אחרי מות פרק א מדרש תנחומא אחרי מות פרק א

ערבי שירה וכדו'
פרטים נוספים 0
קול קורא כסלו תשל''ו קול קורא כסלו תשל"ו

פסק הלכה בעניין הזמרים
פרטים נוספים 0
דעת רבותינו תשל''ט  תשמ''ו דעת רבותינו תשל"ט תשמ"ו

פסק הלכה בעניין הזמרים
פרטים נוספים 0
פסק הלכה ראש השנה תשע''א פסק הלכה ראש השנה תשע"א

פסק הלכה בעניין הזמרים
פרטים נוספים 0
בקשה ואזהרה בקשה ואזהרה
פרטים נוספים 0
מניין המקור לאסור לשמוע בערב נפרד לחלטין? מניין המקור לאסור לשמוע בערב נפרד לחלטין? -תשובות לגולשים באתר

29 במרץ 2011 29
פרטים נוספים 0
הרב מוצפי בתשובות חדשות הרב מוצפי בתשובות חדשות

מי ששר בשפה זרה שירי נכרים האם אסור לשמעו בתור שליח צבור?
פרטים נוספים 0
ים של שלמה - בבא קמא פרק ח אות נו ים של שלמה - בבא קמא פרק ח אות נו

שירה בפה, שירי עגבים, שירי צחות
פרטים נוספים 0
הגהת מרדכי ריש גיטין הגהת מרדכי ריש גיטין
פרטים נוספים 0
דברי חמודות על הרא''ש ברכות פ''ה אות א ס''ק א דברי חמודות על הרא''ש ברכות פ''ה אות א ס''ק א בעל התוס' יום טוב

רגיל בשירה, שירה בפה, שירה בכלי שיר
פרטים נוספים 0
מגן אברהם אורח חיים סימן תק''ס סעיף ג מגן אברהם אורח חיים סימן תק"ס סעיף ג

שירה בפה, שירה בבית החתן, שירת פסוקים
פרטים נוספים 0
   

  דף ראשון   דף קודם
1 2 3 4 5
  דף הבא   דף אחרון

שירה בשפה זרה
שירי צחות ומליצה
שירי עגבים וחשק
שירה בפה בסעודת החתן
כלי שיר בסעודת חתן
שירה בכלי שיר
שירה במעורב
עונש השומע/משורר/מנגן
מה דינו של המזמר\מנגן
שמיעת דיסק טייפ או רדיו
מה דינו של הדיסק
פרסום הזמרים החוטאים
כתבי מחאה
אם להזמין זמרים אלו לשמחות
ערבי שירה וקונצרטים
שירה שלא בשמחת מצוה
לחן ומקצבים או תנועות של גויים
תשובות מבוארות ע''י העורך

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית