ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הרב שלמה אבינר - שאילת שלמה

שאלה:
רצון אשתי שאגדל זקן, היא טוענת שכך מתאים ליהודי להיות מעוטר בזקן. ואני אומר שלא היו דברים מעולם. ואני גם חושש משום יהירות, שיאמרו הבריות: "הוא מחזיק את עצמו כצדיק הדור, והולך עם זקן".


תשובה:
טוב וישר הוא להיות בעל זקן, וזאת מארבע סיבות:

1) שלמות הפנים של האדם בישראל היא להיות עם זקן. כמו שכתוב בגמרא (שבת קנב א) "הדרת פנים זקן", ובלי להיכנס למחקר היסטורי מקיף (עיין אוצר ישראל ערך זקן) יש מקום לקבוע שהיהודים גידלו זקן, ואפילו בזמנים הקדומים. כמו שמסופר בספר שמואל (ב, י ה) שהאויב גילח את זקנם של כמה חיילי ישראל, ואז קיבלו הוראה מדוד המלך שלא לצאת ממקומם עד שיגדל זקנם שוב, כהסברת הרד"ק שם שלא היה מנהגם לגלח את הזקן, וחרפה היה להיות בלי זקן. וכך הרלב"ג שם. ולגבי השתלשלות המנהג במדינותינו כתב החתם סופר, שבזמן גזרות תתנ"ו, התירו גדולי ישראל לגלח את הזקן כדי שהגויים לא יכירום ולא יהרגום כשיהיו נוסעים למקום אחר (חתם סופר או"ח ס קנט). אבל ללא צורך גדול, נשאר הכלל שכן הוא הצלם הטבעי והשלם של פני האדם בישראל (רבי יונתן אייבשיץ, יערות דבש ח"א).

2) יש בגילוח היומי הטרדה וביטול זמן וביטול תורה. והדברים ברורים למבין.

3) כל מי שמגלח כל יום - דווקא ביום השבת, שהאדם מישראל צריך להופיע הופעה נאה לכבוד שבת, הוא מופיע בלתי מגולח ומרושל, או בלשון חז"ל "מנוול". וכן הוא בחגים, שלא לדבר על חגים שאחרי חול המועד. ושלא לדבר על שבת שבין המצרים ובין פסח לעצרת.
קשה הוא הדבר שבכל יום הופעתו של אדם נאה היא, וביום קודשנו היא "מנוולת".

4) כל ההיתר של גילוח במכונה חשמלית אינו כל כך פשוט, כמו שכבר נכתב (בתשובה רסח) שנחלקו גדולי ישראל בזה. יש הרבה שאסרו, ביניהם החפץ החיים, מפני שמכונת גילוח דומה מאוד לתער, בין מצד הפעולה, מכיוון שהסכין החותכת קרובה מאוד לבשר בגלל דקות הסכין העליונה, בין מצד התוצאה שאין היא משאירה אף שערה. ויש שהתירו, ביניהם הרב צבי פסח פרנק, בתנאי שלא ילחץ את המכונה חזק על הבשר, ולא ימתח את העור כדי שלא ייצמד לרשת. ואנו סומכים על גדולים אלו. אמנם קשה מאוד לעמוד בתנאי שהתנו.
ובשנים האחרונות הסתבכה הבעיה עוד יותר עם המצאת המכונות החדשות בשיטת "רשת" דקיקה וגמישה, שמתהדקת לפי תווי הפנים ומאפשרת גזיזה קרובה ביותר. ולא ראיתי גדול שיתיר מכונה זו.
כללו של דבר, הגילוח במכונה מהווה בעיה הלכתית מסובכת, ואשרי איש הנמלט ממנה.
לגבי החשש של יהירות ודאי שאדם צריך להצניע לכת אבל לנדוננו אין חשש, מכיוון שהרבה אנשים הם בעלי זקן בדורנו, גם צעירים וגם מבוגרים, ולאו דווקא צדיקי הדור. וכל זאת מלבד שאין צורך לגדל זקן מלא, ואפשר לקצרו, ואף מי שיש לו זקן חלקי המכונה "זקן צרפתי" נמלט מכל הבעיות הנ"ל, ואף מן הבעייתיות ההלכתית שאינה מתיחסת אלא ל"חמש פאות הזקן".
כללו של דבר, שלמות הופעת הפנים של האדם מישראל היא עם זקן.

שאלה:
בדגמים חדישים של מכונות גילוח חשמליות מצויה "רשת" מנוקבת מפלדה ולהבים פנימיים נעים תחתיה. הרשת דקיקה ביותר וגמישה מאוד כך שניתן להדקה לפי תווי הפנים ולגרום גזיזה קרובה ביותר לעור. מכיוון שפעולת הגילוח דומה מאוד לשימוש בתער, האם מותר הדבר?


תשובה:
ראשית, לגבי מכונות גילוח רגילות שהומצאו לפני עשרות שנים נחלקו גדולי ישראל, רבים מהם אסרו, ביניהם החפץ חיים (ליקוטי הלכות מכות פ"ג דף יד, עין משפט) מכיוון שזה דומה מאוד לתער, הן מצד הפעולה מכיוון שהסכין החותכת קרובה מאוד לבשר כיוון שהסכין העליונה דקה מאוד, והן מצד התוצאה שאין היא משאירה אף שערה.
ויש גדולי ישראל שהתירו, ביניהם הרב צבי פסח פרנק (הר צבי יו"ד קמג), בתנאי שלא ילחץ חזק מדי את המכונה על הבשר, ושלא ימתח את העור יותר מדי כדי שלא ייכנס בנקבי הרשת; ואפשר לסמוך על גדולים אלו.
לגבי המכונה החדישה, הבעיה הרבה יותר קשה מכיוון שהיא מיועדת להידוק מקסימלי לעור. ולכן יש גדולים שכתבו שאין להשתמש במכונות אלו לכל הדעות, ביניהם מנחת יצחק (ח"ד ס קי"ג). וגם במכון המדעי טכנולוגי לבעיות הלכה ערכו נסיונות בסיון תשל"א, על ידי אינו יהודי, של גילוחים השוואתיים בתער ובמכונה זו, והתברר שרשת במהודק מגלחת חלק כמו תער, מצד התוצאה. (הלכה ומעשה מס 4 עמ 38).
ולכן שאלה גדולה וקשה מאוד מתעוררת לגבי השימוש במכונות אלו. אבל למי שאינו מגלח את חמש פאות הזקן, זאת אומרת שהוא בעל "זקן צרפתי", כלומר רצועה רחבה מאוזן לאוזן דרך הסנטר, יש להקל.

 

תשובות אלו נלקחו מכאן

 

 


פסקי הרבנים
מכונת גילוח - פעולת המכונה

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית