ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע

חלק שני דף קנא ע"ב

...ומכ"ש שנאות לבני ישראל לשמור רגלם מללכת למקום נשים או מקום מורגל ומוכשר לדבר עבירה ומכ"ש למקום שקורין שו"א שפי"ל קאמדי"ע אופריי"א המשחקים שם על טיאטרות שזה אמרו חז"ל במושב ליצים לא ישב אלו בתי טיאטרות והיינו מקומות הנ"ל ששוחקין הקומידיאנט"ן על טיאטרות אוי לנו איך מלאו לבכם לומר תהלים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים וכו' ובמושב ליצים לא ישב ואתם הולכים ותשבו במקום מושב ליצים הנ"ל וכהנה דברים בטלים ושיחת נשים ושטות המרגילים בעוה"ר לידי עבירה וזנות וקלות ראש וכאשר אמרתי כמה פעמים על רוב עבירות יש לנו תירוץ כי כובד הגלות מביא אותנו לידי הכל ולכך אמרו במדרש כי ביום הכיפורים נוטל הקב"ה עוונות ישראל ונותנם על שר של עשו, וח"ו לא יעות משפט רק הוא הסיבה וגורם לכל עוונות מכובד הגלות שמכביד על ישראל. אך זהו שהולכים לקאמעדי"ע אופרי"א וצחוק וקלות ראש ומקום קיבוץ חבר הוללים וכי זה גורם הגלות, נהפוך הוא שראוי לבכות ולהתאונן אל תשמח ישראל אל גיל כעמים  ולשמחה מה זו עושה המ"ה קפדו על אחשורוש שעושה מרזוחין ובהמ"ק חרב ומה נענה אנן אכתי בהמ"ק חרב וישראל הולכים לטיול ומאבדים זמן יקר הנבראים בתוהו על זה אין מרפא ותירוץ כללבעוה"ר: וזהו מאמר בני קרח הנ"ל למה אירא בימי רע היינו בזמן הגלות הא לנו תירוץ ואמתלא לכל עונות בשביל הגלות? אבל התשובה עון עקבי שאני הולך ברגל למקומות הרעים הנ"ל ומקום חיבור וקשר בוגדים כנ"ל זו יסובני כי על זה אין לי תירוץ מחמת גלות כלל:

 

 

 

 


שירה בשפה זרה
שירי צחות ומליצה
שירי עגבים וחשק
שירה בפה בסעודת החתן
כלי שיר בסעודת חתן
שירה בכלי שיר
שירה במעורב
עונש השומע/משורר/מנגן
מה דינו של המזמר\מנגן
מה דינו של הדיסק
כתבי מחאה
פרסום הזמרים החוטאים
שמיעת דיסק טייפ או רדיו
שירה שלא בשמחת מצוה
ערבי שירה וקונצרטים
אם להזמין זמרים אלו לשמחות
תשובות מבוארות ע''י העורך
לחן ומקצבים או תנועות של גויים

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית