ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תכה

בשיר לא ישתו יין, שנו רבותינו משבטלה סנהדרין בטל שיר מבית המשתאות, שנאמר בשיר לא ישתו יין, מאי טעמא? אמר רב הונא בריה דרבי יהושע, דאמר קרא זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם, אמר רב אודנא דשמעא זמרא תעקר, אמר רבא זמרא בביתא חורבא בסיפא, שנאמר קול ישורר בחלון וגו' כי ארזה ערה, מאי כי ארזה ערה? אמר רבי יצחק אפילו בית המסוכך בארזים מתנועע. שלחו ליה למר עוקבא זמרא מנא לן דאסור? שרטט וכתב לו אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, ולימא להו מהכא בשיר לא ישתו יין ימר שכר לשותיו? אי מההיא הוה אמינא הני מילי זמרא דמנא אבל בפומא שרי, קמ"ל.

 הערות למוצר:
עגבים - שחוק כמו עוגב (רשי יחזקאל לג פס' לא-לב)
והרדק שם פי' דהוא לשון לעג (ליצנות), שירי חשק ושחוק
והמצודות כתב שעגבים הם לעג היתול ולצון
והמלבים ביחזקאל כג ה כתב דברי חשק
וכן כתב בשו"ע אבה"ע כה א
והר"יף (הובא בחמדת ימים חנוכה) כתב שזה נאמר על השירים של אהבת אדם לחברו, ולשבח היפה ליופיו. והם הנקראים שירי עגבים

בעניין הזמרים
-שיטות הראשונים בנוגע לזמר בזמן הזה
תשובות בעניין הזמרים

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית