ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
  וואטסאפ כשרות


   שירים בזמן הזה
   שיטות הראשונים
   עוד בנושא

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תכה

בשיר לא ישתו יין, שנו רבותינו משבטלה סנהדרין בטל שיר מבית המשתאות, שנאמר בשיר לא ישתו יין, מאי טעמא? אמר רב הונא בריה דרבי יהושע, דאמר קרא זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם, אמר רב אודנא דשמעא זמרא תעקר, אמר רבא זמרא בביתא חורבא בסיפא, שנאמר קול ישורר בחלון וגו' כי ארזה ערה, מאי כי ארזה ערה? אמר רבי יצחק אפילו בית המסוכך בארזים מתנועע. שלחו ליה למר עוקבא זמרא מנא לן דאסור? שרטט וכתב לו אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, ולימא להו מהכא בשיר לא ישתו יין ימר שכר לשותיו? אי מההיא הוה אמינא הני מילי זמרא דמנא אבל בפומא שרי, קמ"ל.

 הערות למוצר:
עגבים - שחוק כמו עוגב (רשי יחזקאל לג פס' לא-לב)
והרדק שם פי' דהוא לשון לעג (ליצנות), שירי חשק ושחוק
והמצודות כתב שעגבים הם לעג היתול ולצון
והמלבים ביחזקאל כג ה כתב דברי חשק
וכן כתב בשו"ע אבה"ע כה א
והר"יף (הובא בחמדת ימים חנוכה) כתב שזה נאמר על השירים של אהבת אדם לחברו, ולשבח היפה ליופיו. והם הנקראים שירי עגבים


הסכם שימוש
שאלות נפוצות
מחירון משלוחים
ביטול הזמנה
כיצד לחייג מחו''ל - How to dial from overseas


האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית