ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
רבינו ירוחם - תולדות אדם וחוה נתיב כב חלק ב דף קפו טור ג

אף על גב דאמרינן דזמרא בפה אסירא וכל שכן בכלי אבל בסעודת חתן וכלה מותר פשוט בגטין ובברכות ובסוטה וכתב גאון ז"ל הא דאמרינן זמרא בפה אסיר ה"מ כגון נגינות לאהבת אדם לחברו ולשבח יפה ביופיו כדרך שהישמעאלים קורין להם אשעאר אבל דברי שירות ותושבחות וזכרון חסדיו של הקב"ה אין אדם בישראל נמנע מזאת ומנהג כל ישראל לאומרם בבית חתנים ובבית משתאות בקול נגינות ובקול שמחות ולא מצינו מי שממחה בזה. ועוד פשוט שם דגזרו על האירוס ר"ל פומא דחד טבלא והוא הנקרא טנבוריני

 

 


שירה בשפה זרה
שירי צחות ומליצה
שירי עגבים וחשק
שירה בפה בסעודת החתן
כלי שיר בסעודת חתן
שירה בכלי שיר
שירה במעורב
עונש השומע/משורר/מנגן
מה דינו של המזמר\מנגן
מה דינו של הדיסק
כתבי מחאה
פרסום הזמרים החוטאים
שמיעת דיסק טייפ או רדיו
שירה שלא בשמחת מצוה
ערבי שירה וקונצרטים
אם להזמין זמרים אלו לשמחות
תשובות מבוארות ע''י העורך
לחן ומקצבים או תנועות של גויים

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית