ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
ארחות חיים הלכות תשעה באב

 ואסור לשורר בזמן הזה בבית המשתה משום אבילות ירושלים אך בבית החתנים מותר ושיר שהוא שבח של הקב"ה מותר בכל מקום ואמרינן במס' גיטין דבין זמרא דמנא בין זמרא דפומא אסור בזמן הזה וכתב הרמב"ם זל דהוא הדין שאסור לשמען והכי אמרינן בסוף סוטה אודנא דשמע קול זמרא תעקר. וכתבו הגאונים ז"ל דאינו אסור אלא בבית המשתה או בבית חתנים וכיוצא בהן אבל בלא משתה מותר וה"מ דאסור דוקא שיר של עגבים כגון שירי העכו"ם אבל שיר שבח של הקב"ה וספור גודל מעשיו מותר אפי' על היין ושיר של עגבים אינו אסור אלא בבית השמחה והמשתה אבל העוסק במלאכתו ומשורר להקל לו במלאכתו מותר אבל מי שאינו עוסק במלאכה או שעשה מלאכה קלה אסור בשיר של עגבים אפי' שלא על היין וכן נראה בסוף סוטה וזמרא דמנא לעולם אסור בכל מקום ואפי' על ידי שבחות של הקב"ה ואסורין מן התורה דכתיב אל תשמח ישראל אל גיל כעמים וכו' ודברי קבלה כדברי תורה דמי. אמר רבא זמרא בביתא חרבא בסיפא שנאמר קול ישורר בחלון חורב כסף וא"ר יוסף זמרן גברי וענו נשי פריצותא זמרן נשי וענו גברי כאש בנעורת למאי נפקא מינה לבטולי הא מקמי הא

 


הערות למוצר:
עגבים - שחוק כמו עוגב (רשי יחזקאל לג פס' לא-לב)
והרדק שם פי' דהוא לשון לעג (ליצנות), שירי חשק ושחוק
והמצודות כתב שעגבים הם לעג היתול ולצון
והמלבים ביחזקאל כג ה כתב דברי חשק
וכן כתב בשו"ע אבה"ע כה א
(והחמדת ימים חנוכה בשם הר"יף) כתב שזה נאמר על השירים של אהבת אדם לחברו, ולשבח היפה ליופיו. והם הנקראים שירי עגבים

קבצים טכניים:
 C250374.pdf

שירה בפה (בלי כלי שיר)
ניגון (ללא מילים)
שמיעת שירים
שירת פסוקים מהתנ''ך
רגיל בשירה
שירה שלא בכובד ראש

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית