ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
ספר חרדים

משחרב בית המקדש אסרו לשמוע קול ניגון כלי וכל מיני זמר ומשמיעי קול שיר, ואוזן השומעת תיעקר, סוף מסכת סוטה (מח) והביאוה הרי"ף (במס' ברכות כה ב) ורמב"ם וכל הפוסקים: (ספר חרדים מצוות לא תעשה מדברי קבלה ומדברי סופרים פ"ג אות ג) משחרב בית המקדש גזרו חכמים שלא לנגן בכלי שיר, וכל מיני שיר וכל משמיעי קול שיר אסור לשמוח בהם, ואסור לשומעם מפני החורבן, שנאמר זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם. ואפילו שירה בפה אסורה, אלא אם הוא שיר ושבח של הקב"ה, סוף סוטה רי"ף ורמב"ם וכל הפוסקים:(ספר חרדים שם פ"ה אות ה)

 הערות למוצר:
מהר"ר אלעזר אזכרי. תלמיד מהר"ר יוסף סאגיס ונסמך ממהר"י בי רב ומזכירו מהרימ"ט בתשובו'. וחיבר ספר קדוש הוא ספר החרדים בענין המצות וענפיהם ודברי כבושין והאריך במצות הנוהגות בארץ. וממנו נשתלשל ספר זובח תודה למהר"ם אצבאן כידוע. ושמענו מקדושתו ופלאות שנעשה לו בקושטנדינא יע"א:

שירה בשפה זרה
שירי צחות ומליצה
שירי עגבים וחשק
שירה בפה בסעודת החתן
כלי שיר בסעודת חתן
שירה בכלי שיר
שירה במעורב
עונש השומע/משורר/מנגן
מה דינו של המזמר\מנגן
מה דינו של הדיסק
כתבי מחאה
פרסום הזמרים החוטאים
שמיעת דיסק טייפ או רדיו
שירה שלא בשמחת מצוה
ערבי שירה וקונצרטים
אם להזמין זמרים אלו לשמחות
תשובות מבוארות ע''י העורך
לחן ומקצבים או תנועות של גויים

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית