ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
קול קורא כסלו תשל"ו

בס"ד

קול קורא

לאחרונה מרבים חוגים ואנשים שונים לערוך קונצרטים של מוסיקה תחת כינויים של "ערבי שירה חרדית" או "שירה חסידית" ונודע לנו שגם בין החרדים יצ"ו, הפורשים עצמם בדרך כלל מכל סוגי ההוללות הנפוצים כיום, ישנם רבים אשר נתפתו מצליל שמות אלה, והולכים לשם או מניחים את בני ביתם וצאצאיהם ללכת, ובאמת ידוע לכל שדברים אלה אין בהם
לא חסידות לא צניעות ולא יראת שמים
אדרבה טבעם לגרום לקלות דעת וקלות ראש, ומרגילים את בנותינו הצנועות להמצא באישון לילה ברחובות קריה, ואת התוצאות מי ישורנה.
ע"כ באנו להודיע לרבים
שכל המעשים האלה אין דעת חכמים נוחה מהם,
והרוצה לשמור עצמו ובני ביתו מן הרוח הרעה השוררת כיום בראש כל חוצות ולהדריכם בדרכי הטוהר והצניעות של אבותינו מדור דור, יזהיר את בני ביתו ואת כל שומעי דברו לבל ילכו לכל אלה, ובזכות זה יזכו לשלוה באהליהם ונחת מצאצאיהם ולדור ישרים יבורך.
ואזהרה חמורה בזה להורים ולמחנכים לבל יניחו ילדי ישראל קדושים להיות בלהקות המשוררים במקומות אלה כי בנפשם הדבר.

וכאן המקום לעורר גם את אגודת הנשים אשר קמו בעירנו, העורכות מדי פעם כנוסי נשים עבור כל מיני ענייני מצוה, ולצאת אליהם בקריאה לבל יפרצו הגדר בשעשועים ומחולות שאינם ראויים ואינם מדרכי הצניעות, ומה גדולה הגנות כשמביאים גברים לשחק ולנגן בפני נשים או כשמציגים סרטים אשר כידוע כולם הינם מעשה ידיהם של המקולקלים בגויים.
וכבר הזהירונו חז"ל שכל אחד יזיר עצמו מדבר המביא לשחוק וקלות ראש, ואם כן כמה נתחייבנו בדור ירוד ומקולקל זה להרבות ולהנזר מכל אלה, וכל שכן שלא לפרוץ בדברים שלא שערום אמותינו.
ובזכות היותנו גודרים גדר להשמר מכל דבר שאינו עפ"י תורה, ישרה הקב"ה שכינתו ביננו להצילנו מאויבנו והיה מחננו קדוש

המעוררים


__________________________________________

מטעם רבותינו שרי התורה הביד"צ שליט"א בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים ע"י העדה החרדית פרו"חפעיה"ק ירושלם תובב"א
אזהרה גדולה

ב"ה פעיה"ק ירושלם ת"ו יום י"ד לחודש כסלו שנת תשל"ו
הנ"ל היה למראה עינינו, ותחזקנה ידי העסקנים הנ"ל, ובודאי חובה קדושה לגדור גדר שלא לעשות ולא להשתתף בהצגות והופעות ובידורים שכידוע מרגילים לקלות ראש ופירצות בגדרי הצניעות רח"ל והתוצאות מי ישורם. והשי"ת יערה רוח טהרה ממרום על כל ב"י, והשומעים לדברינו יזכו לראות בקינגיון של לויתן ובביאת גוא"צ בב"א
(מקום חותם הבד"צ)

נאם יצחק יעקב וייס ראב"ד פעיה"ק ת"ו
נאם משה ארי' פריינד
נאם ישראל משה בלאאמו"ר הגה"ק זצוק"ל דושינסקיא

שירה בפה (בלי כלי שיר)
ניגון (ללא מילים)
שמיעת שירים
שירת פסוקים מהתנ''ך
רגיל בשירה
שירה שלא בכובד ראש

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית