ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
שמחה כהלכה תשרי תשס"ט

בס"ד בין כסה לעשור תשס"ט

שמחה כהלכה
כאשר נפרץ לאחרונה שעושים שמחות ואירועים כמו "שמחת בית השואבה" והקפות שניות ברחובה של עיר - דבר שגרם פעמים רבות לתערובת ומכשול גדול. וביותר חמור הדבר כאשר מביאים לשם זמרים או חזנים שונים וגורמים בכך גם להתקבצות של בחורים ובנות שסרו מן הדרך - דבר שמהווה סכנה רוחנית לבנינו ובנותינו - ואופן זה הוא כערבי שירה שנאסרו בכל צורה שהיא (גם בהפרדה מוחלטת).

על כן הננו לגלות דעתנו דעת תורה
א.   שאין לעשות בשום אופן שמחות ואירועים כמו "שמחת בית השואבה", הקפות שניות וכדו' ברחובות או בגינות וכדו', מאחר והנסיון הוכיח שבמקום פתוח קשה למנוע תערובת ומכשול.
ב.   יש לערוך שמחת בית השואבה וכד' אך ורק בבתי כנסיות (עם עזרת נשים נפרדת לגמרי), או בתוך אולמות נפרדים לגמרי לגברים ולנשים. גם בכניסה וברחבה מחוץ לביה"כ או האולם חובה למנוע ערבוביה ע"י מחיצות והפרדה מלאה (שלא יראו את הנשים).
ג.   במידה ומזמינים תזמורת וחזנים יש להקפיד על כך שהחזנים והזמרים יהיו אך ורק מאלו שרוח חכמים נוחה מהם (ובודאי שאין להזמין את אלו המופיעים בפני נשים או בתערובת או בערבי שירה וכדו').
כבר הזהירו חז"ל (קדושין פא.) על הסכנה מעבירה שמצויה ביום טוב יותר מכל השנה, שע"כ פסקו הרמב"ם (הל' יו"ט פ"ו הכ"א) והשו"ע (או"ח סי' תקכ"ט ד', ובמ"ב ס"ק כב) שחובת בי"ד להשגיח ברגלים שלא יתערבו אנשים ונשים שלא יבואו לידי עבירה, אלא יהיו קדושים.
וכן בשאר ימות השנה חובת כל אחד לעמוד על המשמר שלא יהיו מכשולים, ח"ו והנזהרים לשמוח בקדושה כהלכה יזכו לראות בשמחתם ובגאולתם של ישראל.
באעה"ח
דברים הנ"ל הם תיקון גדול והנסיון מוכיח וכבר הוזכר בחז"ל ע"ז באתי על החתום מצפה לישועה שמואל הלוי ואזנר
הנני מצטרף להנ"ל יוסף שלום אלישיב
גם אני מצטרף א.י.ל. שטינמן
יעקב ארי' אלתר
הק' ישכר דוב
צבי אלימלך בן אאמו"ר זצוק"ל
גם אני מצרף מחאתי מיכל יהודה ליפקוביץ
נסים קרליץ
חיים קניבסקי
הנני מצטרף לתיקון הגדול הנ"ל ושלא לעשות כזאת בשום אופן בעולם למען קדושת ישראל שמואל אויערבאך
אליעזר הגר בהה"צ מוהר"ב זצלל"ה
אברהם יעקב במוהה"ר מש"י מסדיגורא
ישראל הגר בהה"צ מויזניץ שליט"א
נתן גשטטנר
שמעון בעדני
משה צדקה

 


שירה בפה (בלי כלי שיר)
ניגון (ללא מילים)
שמיעת שירים
שירת פסוקים מהתנ''ך
רגיל בשירה
שירה שלא בכובד ראש

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית