ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
דעת רבותינו תשל"ט תשמ"ו

דעת רבותינו
בס"ד

ע"ד שנפרצה עריכת "ערבי שירה"


במעטה של קדושה וחסידות וכל שום וחניכה דאית להו, והם מביאים לידי מכשולות של קלות ראש ופריצת גדרי הצניעות ח"ו, ואף אם מבטיחים לעורכם בדרך כשרה. ובשגם כי משום חורבן בית מקדשנו בעוה"ר אין לשיר, ומכל שכן בהתכנסות ובכלי זמר, אלא בשמחה של מצוה בלבד (עיין בשו"ע תק"ס במג"א שם).

לכן הננו מזהירים לכל אשר יראת ה' נוגעת ללבבו להתרחק ממקומות אלו ולא לסייע בידם, וגם להשגיח על בני ביתו וילדיו לבל ילכו בדרך אתם, ועל כגון זה נאמר אשרי אשר לא הלך וגו'. ושומע לדברינו ישכון בטח לשמוח בבנין בית הבחירה במהרה בימינו.

וע"ז באעה"ח היום יום כ"ט תשרי תשל"ט לפ"ק

שמואל הלוי ואזנר
ש. נסים קרליץ
יצחק שלמה אונגר
יצחק צבי ברש"י ברנפלד
נתן גשטטנר
בית דין צדק זכרון מאיר ב"ב
שלמה זילברשטיין

מדברי מרן רשכבה"ג בעל ה"קהלות יעקב" זצללה"ה זיע"א

בעה"י מכיון שכולנו חייבים בכבוד השי"ת ובמשמרת תורה"ק הנני גם אני עני וכואב מצטרף לקריאת הרבנים הגאונים שליט"א, הביד"ץ דפ"ק זכרון מאיר להתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו ככל מה דכתוב ומפורש לעיל שהוא מושב לצים וסרסור עבירה, ועל כיו"ב נאמר הוי מושכי העון בחבלי השוא, ולאפושי גברא באעה"ח ג"א. המצפה לרחמי שמים ולגאולה שלימה בב"א


יעקב ישראל קניבסקי
כל האמור לעיל הוא בתוקף גם היום - ח"י כסלו תשמ"ו
שמואל הלוי ואזנר
יצחק שלמה אונגר
ש. נסים קרליץ
יצחק צבי ברש"י ברנפלד
נתן גששטטנר
שלמה זילברשטיין
חיים פנחס שיינברג
יאודה צדקה
 

 

 

 


שירה בפה (בלי כלי שיר)
ניגון (ללא מילים)
שמיעת שירים
שירת פסוקים מהתנ''ך
רגיל בשירה
שירה שלא בכובד ראש

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית