ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
החזון איש - מעשה איש חלק ב עמוד קנג

החזון איש

מעשה איש חלק ב עמוד קנג

"נפשי סולדת בעניין זה" כותב רבינו (החזון איש) אודות גילוח הזקן. בספר "מנחת יצחק" (חלק ד' סי' קי"ג) להגרי"י וייס זצ"ל, מובאת עדותו של הרב נח ברמן ששאל לרבינו (החזון איש) אם נכונה השמועה שפסק ש"ירא שמים" יש לו ליזהר שלא לגלח במכונה אלקטרי? והשיב, שאין זה נכון, רק זהו איסור לכל אחד, ולא לירא שמים בלבד! ושאל עוד: אולי יש לחלק, ובמכונה "שיק" לבד יש לאסור? והשיב רבינו, שכבר עשה נסיונות במכונת גילוח שליכלך היד בדיו, וגילח במכונה, ונעשה נקי במקומות שונים, ועל כרחך מוכח שנוגע בבשר! הוסיף הגר"ח קניבסקי שליט"א: שמעתי שנשאל אם מותר למכור מכונת גילוח למי שמגלח בתער להצילו מאיסור תער, ולא רצה להתיר, והתיר רק למכור לגוי.

מספר רי"מ שליט"א: פעם ישבתי אצל רבינו, והגיעו שני בחורים לשאול בעצתו. אני יצאתי מן החדר, וכשיצאו שני הבחורים שאל אותי רבינו: שמעת מה הם שאלו? אמרתי שלא הייתי נוכח בחדר בעת ששאלו. ואמר לי: הם שאלו אם מותר לגלח הזקן ב"שיק"? (מכונת גילוח מחברת Schick-Inc), ואמרתי להם שאסור [בעל המעשה שאלו על מכונת "פיליפס", ורבינו השיבו כי אין נפקא מינה, ואסור]. המשיך רבינו ואמר: הם שאלו אם מותר לגלח ב"סם"? ואמרתי להם: ב"סם"? מלקות לא מגיע. מכות מרדות גם לא. אבל מכות [פאטש] צריך לתת!

 

 

 פסקי הרבנים
מכונת גילוח - פעולת המכונה

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית