ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
מתיבתא - גדול (לכרך בודד)
מתיבתא - גדול (לכרך בודד) נזיקין, קדשים, טהרות
דגם:   עוז והדר
יצרן:  נזיקין, קדשים, טהרות
מק"ט:  
מחיר באתר: ₪112
דמי משלוח בארץ:  ₪35
דמי משלוח לחו"ל: לפרטי מחיר משלוח לחו"ל לחץ כאן
* זמן אספקה:  עד 7 ימי עסקים
מס' תשלומים:  עד 3 תשלומים
אחריות:  
 
התמונה להמחשה בלבד
 
תוספות אפשריות למוצר:
מתיבתא בבא קמא כרכים א-ו ₪648 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא בבא מציעא כרכים א-ו ₪648 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא בבא בתרא כרכים א-ח ₪864 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא סנהדרין כרכים א-ה ₪540 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא מכות ₪108 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא שבועות כרכים א-ב ₪216 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא עבודה זרה כרכים א-ג ₪324 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא הוריות ₪108 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא זבחים כרכים א-ו ₪648 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא מנחות כרכים א-ה ₪540 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא חולין כרכים א-ז ₪756 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא בכורות כרכים א-ג ₪324 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא ערכין כרכים א-ב ₪216 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא תמורה כרכים א-ב ₪216 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא כריתות כרכים א-ב ₪216 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא מעילה ₪108 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא קנים -תמיד -מידות ₪108 תוספת למחיר המוצר
מתיבתא נידה כרכים א-ד ₪432 תוספת למחיר המוצר

מפרט:
*** קיים במלאי ***
 • מתיבתא ברכות א (דפים: ב.-יז:)
 • מתיבתא ברכות ב (דפים: יז:-לד:)
 • מתיבתא ברכות ג (דפים: לה.-נא:)
 • מתיבתא ברכות ד (דפים: נא:-סד.)
 • מתיבתא שבת א (דפים: ב. - כ:)
 • מתיבתא שבת ב (דפים: כ: - לו:)
 • מתיבתא שבת ג (דפים: לו: - נו:)
 • מתיבתא שבת ד (דפים: נז. - עו:)
 • מתיבתא שבת ה (דפים: עו: - צו.)
 • מתיבתא שבת ו (דפים: צו. - קטו.)
 • מתיבתא שבת ז (דפים: קטו. - קלז:)
 • מתיבתא שבת ח (דפים: קלז: - קנז:)
 • מתיבתא עירובין א (דפים: ב.-יז:)
 • מתיבתא עירובין ב (דפים: יז:-מא:)
 • מתיבתא עירובין ג (דפים: מא:-סא:)
 • מתיבתא עירובין ד (דפים: סא:-פב.)
 • מתיבתא עירובין ה (דפים: פב.-קה.)
 • מתיבתא פסחים א (דפים: ב.-כא.)
 • מתיבתא פסחים ב (דפים: כא.-מב.)
 • מתיבתא פסחים ג (דפים: מב.-סא.)
 • מתיבתא פסחים ד (דפים: סא.-פא:)
 • מתיבתא פסחים ה (דפים: פא:-צט.)
 • מתיבתא פסחים ו (דפים: צט:-קכא:)
 • מתיבתא שקלים
 • מתיבתא יומא א (דפים: ב. - כח.)
 • מתיבתא יומא ב (דפים: כח.-סב.)
 • מתיבתא יומא ג (דפים: סב.-פח.)
 • מתיבתא סוכה א (דפים: ב - כ:)
 • מתיבתא סוכה ב (דפים: כ: - לז:)
 • מתיבתא סוכה ג (דפים: לז: - נו:)
 • מתיבתא ביצה א (דפים: ב - כג)
 • מתיבתא ביצה ב (דפים: כג - מ)
 • מתיבתא ראש השנה א
 • מתיבתא ראש השנה ב
 • מתיבתא תענית
 • מתיבתא מגילה א
 • מתיבתא מגילה ב
 • מתיבתא מועד קטן
 • מתיבתא יבמות ב (דפים: כ - מ)
 • מתיבתא יבמות ג (דפים: מ - סו)
 • מתיבתא כתובות א (דפים: ב - יח)
 • מתיבתא כתובות ב (דפים: יח - לו)
 • מתיבתא כתובות ד (דפים: נז - עז)
 • מתיבתא נזיר ג (דפים: מז - סו)
 • מתיבתא גיטין א (דפים: ב - יז)
 • מתיבתא גיטין ד (דפים: נה - עב)
 • מתיבתא גיטין ה (דפים: עב - צ)
 • מתיבתא קידושין ג (דפים: מא - ס)
 • מתיבתא בבא קמא א (דפים: ב - יט)
 • מתיבתא בבא קמא ה (דפים: עט - ק)
 • מתיבתא בבא קמא ו (דפים: ק - קיט)
 • מתיבתא בבא מציעא א (דפים: ב - כא)
 • מתיבתא בבא מציעא ג (דפים: מב - ס)
 • מתיבתא בבא מציעא ה (דפים: פ - צט)
 • מתיבתא בבא בתרא ג (דפים: לח - ס)
 • מתיבתא בבא בתרא ד (דפים: סא - פד)
 • מתיבתא בבא בתרא ה (דפים: פד - קח)
 • מתיבתא בבא בתרא ו (דפים: קח - קל)
 • מתיבתא בבא בתרא ז (דפים: קל - קנג)
 • מתיבתא בבא בתרא ח (דפים: קל - קנג)
 • מתיבתא סנהדרין א (דפים: ב - כח)
 • מתיבתא סנהדרין ב (דפים: כג - מה)
 • מתיבתא סנהדרין ג (דפים: מה - סח)
 • מתיבתא סנהדרין ד (דפים: סח - צ)
 • מתיבתא סנהדרין ה (דפים: צ - קיג)
 • מתיבתא מכות
 • מתיבתא שבועות א (דפים: ב - כט)
 • מתיבתא שבועות ב (דפים: ל - מט)
 • מתיבתא זבחים א (דפים: ב - יט)
 • מתיבתא זבחים ב (דפים: יט - לו)
 • מתיבתא זבחים ג (דפים: לו - נז)
 • מתיבתא זבחים ד (דפים: נח - עז)
 • מתיבתא זבחים ה (דפים: עז - צח)
 • מתיבתא זבחים ו (דפים: צח - קח)
 • מתיבתא מנחות א (דפים: ב - כג)
 • מתיבתא מנחות ב (דפים: כג - מד)
 • מתיבתא מנחות ג (דפים: מד - סג)
 • מתיבתא מנחות ד (דפים: סג - פז)
 • מתיבתא מנחות ה (דפים: פז - קי)
 • מתיבתא חולין א (דפים: ב - כב)
 • מתיבתא חולין ב (דפים: כב - מב)
 • מתיבתא חולין ג (דפים: מב - נט)
 • מתיבתא חולין ד (דפים: נט - עח)
 • מתיבתא חולין ה (דפים: עח - צו)
 • מתיבתא חולין ו (דפים: צו - קיז)
 • מתיבתא חולין ז (דפים: קיז - קמב)
 • מתיבתא בכורות א (דפים: ב - יט)
 • מתיבתא בכורות ב (דפים: יט - לט)
 • מתיבתא בכורות ג (דפים: לט - סא)
 • מתיבתא ערכין א (דפים: ב - יז)
 • מתיבתא ערכין ב (דפים: יח - לד)
 • מתיבתא תמורה א (דפים: ב.-יז:)
 • מתיבתא תמורה ב (דפים: יז:- לד.)
 • מתיבתא כריתות א (דפים: ב.-יד:)
 • מתיבתא כריתות ב (דפים: יד: - כח:)
 • מתיבתא מעילה
 • מתיבתא קנים, תמיד, מדות
 • מתיבתא נדה א (דפים: ב.-כא.)
 • מתיבתא נדה ב (דפים: כא.-לט:)
 • מתיבתא נדה ג (דפים: מ.-נז.)
 • מתיבתא נדה ד (דפים: נז:-עג.)
  *** אזלו מהמלאי ***
 • מתיבתא חגיגה
 • מתיבתא יבמות א (דפים: ב - כ)
 • מתיבתא יבמות ד (דפים: סו - פז)
 • מתיבתא יבמות ה (דפים: פז - קו)
 • מתיבתא יבמות ו (דפים: קז - קכב)
 • מתיבתא כתובות ג (דפים: לו - נז)
 • מתיבתא כתובות ה (דפים: עח - צה)
 • מתיבתא כתובות ו (דפים: צה - קיב)
 • מתיבתא נדרים א (דפים: ב - יז)
 • מתיבתא נדרים ב (דפים: יז - לה)
 • מתיבתא נדרים ג (דפים: לה - נג)
 • מתיבתא נדרים ד (דפים: נד - עג)
 • מתיבתא נדרים ה (דפים: עד - צא)
 • מתיבתא נזיר א (דפים: ב - כד)
 • מתיבתא נזיר ב (דפים: כד - מז)
 • מתיבתא סוטה א (דפים: ב - כג)
 • מתיבתא סוטה ב (דפים: כג - מט)
 • מתיבתא גיטין ב (דפים: יז - לז)
 • מתיבתא גיטין ג (דפים: לז - נה)
 • מתיבתא קידושין א (דפים: ב - כ)
 • מתיבתא קידושין ב (דפים: כ - מא)
 • מתיבתא קידושין ד (דפים: סב - פב)
 • מתיבתא בבא קמא ב (דפים: יט - מא)
 • מתיבתא בבא קמא ג (דפים: מא - סא)
 • מתיבתא בבא קמא ד (דפים: סא - עט)
 • מתיבתא בבא מציעא ב (דפים: כא - מא)
 • מתיבתא בבא מציעא ד (דפים: סא - עט)
 • מתיבתא בבא מציעא ו (דפים: ק - קיט)
 • מתיבתא בבא בתרא א (דפים: ב - יז)
 • מתיבתא בבא בתרא ב (דפים: יז - לח)
 • מתיבתא ע"ז א (דפים: ב - כו)
 • מתיבתא ע"ז ב (דפים: כו - מב)
 • מתיבתא ע"ז ג (דפים: מט - עו)
 • מתיבתא הוריות


 • הערות למוצר:
  בקניית 9 כרכים ומעלה תזוכה ב35 ש"ח דמי משלוח

  קבצים טכניים:
   M453667.pdf
   I109368.pdf
   W876458.pdf
   R688225.pdf
   K20531.pdf
   I284203.pdf
   B644860.pdf
   R485436.pdf
   K907616.pdf
   U205376.pdf

  ש"ס עוז והדר
  ש"ס וילנא החדש
  ש"ס וגשל
  ש"ס טלמן
  תלמוד מבואר - שפה ברורה
  תלמוד מבואר - שוטנשטיין
  תלמוד מבואר - ושננתם
  תלמוד מבואר - מתיבתא
  תלמוד מבואר - שטיינזלץ

  הסכם שימוש
  שאלות נפוצות
  האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
  אחסון אתרים    חנות וירטואלית