ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון רבי יעקב דידאווסקי זצ"ל בספרו מחניך קדוש

הגאון רבי יעקב דידאווסקי זצ"ל

מחניך קדוש סימן ז'

פתח קישור

פאה נכרית העבה אף שניכר לכל שהיא פאה נכרית מ"מ אינו מותר רק לאותן הנשים שאמותיהן ג"כ נהגו ללכת בפאה נכרית, אבל אותן נשים שאמותיהן נהגו איסור בזה, אסור ג"כ לבנותיהן ללכת בהן, ופאה נכרית הדקה שנראה כמו שערות ראשה אסור לכל

ובהערות שם (מקור הקדושה אות ז') כתב וז"ל

פאה נכרית וכו' אסור ג"כ לבנותיהן וכו' וכדאיתא בפסחים ו' בני ביישן נהוג וכו' כבר קיבלו אבותיכם וכו' וכן הוא בטור שלחן ערוך יורה דעה סימן רי"ד סעיף ב' ועיין במשנה ברורה סימן ע"ה ס"ק ט"ו, ומ"ש ופאה נכרית הדקה וכו' הטעם בזה פשוט משום מראית העין, ומראית העין שמביא לידי גילוי עריות חמור משאר איסור דמראית העין וכדאיתא בע"ז יב. אבל מעין דאיכא סכנה וכו' ועיין בביאור הגר"א ביורה דעה סימן ק"נ ס"ק ד ובמדרש רבה פרשת נשא טעם ופרע ראש האשה וכו' את פרשת מדרך בנות ישראל וכו' והלכת בדרכי הגוים שהן מהלכות ראשיהן פרועות וכו' וכיון דזה גרם לה להסוטה, קרוב הדבר לאמר דהוי מאבזריהו דג"ע ולכן פשוט דמראית העין דגילוי שיער חמור טובא.


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית