ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון ר' אריה ליביש הורוויץ זצ''ל. בספרו הרי בשמים הגאון ר' אריה ליביש הורוויץ זצ"ל. בספרו הרי בשמים

אפשר שיהיה אסור משום מראית עין ויש שאסרו אף משי שחור ומכ"ש הפאה נכרית שנראה כשערה ממש בודאי ראוי להחמיר.
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יצחק שמעלקיס בעל שו''ת בית יצחק. הגאון ר' יצחק שמעלקיס בעל שו"ת בית יצחק.

אע"פ שמעיקר הדין אין ראייה לאסור אמנם יש לחוש לדברי האוסרין ולהזהיר לבני ביתו שלא ילכו בפאה נכרית
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יהושע יהודה ליב דיסקין זצ''ל בעל שו''ת מהרי''ל דיסקין הגאון ר' יהושע יהודה ליב דיסקין זצ"ל בעל שו"ת מהרי"ל דיסקין

כתב לאסור בפאה שאינה ניכרת משום מראית העין ואפשר שבכל פאה היה מחמיר
פרטים נוספים 0
הגאון ר' אלעזר לפעקלס זצ''ל בעל שו''ת תשובה מאהבה. הגאון ר' אלעזר לפעקלס זצ"ל בעל שו"ת תשובה מאהבה.

הצדיק דברי השלטי הגיבורים אמנם כתב להחמיר מדין דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור
פרטים נוספים 0
הגאון ר' רפאל מלידולה בעל מים רבים. הגאון ר' רפאל מלידולה בעל מים רבים.

שאפילו להתקשט בפאה נכרית ובשערות של חברתה התלושות כדי שתראה היא בעלת שיער יש מי שאוסר
פרטים נוספים 0
הגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ''ל בעל שו''ת מנחת שלמה. הגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל בעל שו"ת מנחת שלמה.

ראוי להחמיר ולא ללבוש פאה
פרטים נוספים 0
הגאון רבי ישראל אבוחצירא - בבא סאלי הגאון רבי ישראל אבוחצירא - בבא סאלי

משמע שהיה מחמיר בזה
פרטים נוספים 0
מרן הגאון ר' שמואל הלוי ואזנר שליט''א בעל שו''ת שבט הלוי. מרן הגאון ר' שמואל הלוי ואזנר שליט"א בעל שו"ת שבט הלוי.

איזה זיוף הוא זה, שמכסים השערות, אם יש שערות, בפיאה נכרית כזאת, שעוד מגרה היצרים יותר מהשערות עצמם
פרטים נוספים 0
המקובל הרב מרדכי שרעבי זצ''ל המקובל הרב מרדכי שרעבי זצ"ל הרב מרדכי שרעבי

משמע מדבריו שראוי להחמיר בזה
פרטים נוספים 0
רבי נחמן בן חיים אריה הכהן כהנמן - ארחות חיים רבי נחמן בן חיים אריה הכהן כהנמן - ארחות חיים

יש לגדור גדר שלא לילך בשערות נכרית כי שומר נפשו ירחק מהם
פרטים נוספים 0

פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית