ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון רבי ישראל אבוחצירא - בבא סאלי

רבי ישראל אבוחצירא הידוע בכינויו ה'בבא סאלי', נולד בראש השנה שנת ה'תר"נ, בעיר ריסאני שבמחוז תאפיללת שבמרוקו, לאביו רבי מסעוד אבוחצירא ב"ר יעקב אבוחצירא, ולאמו מרת עישה. נפטר בשנת ה'תשמ"ד, ביום ד' לחודש שבט

שמועה א 

"הבבא סאלי זיע"א - "כל אישה הלובשת אפי' רק חתיכת פאה מכינה לעצמה חומר הסקה שבו ישרפו אותה בגיהנם. אי אפשר לרמות את הקב"ה. לדעת תורה את לא יוצאת ידי חובת כיסוי ראש, נקודה" (הסבא קדישא כרך ב)

שמועה ב

  הבבא סאלי לא אסר מעולם, ולא אמר על כך דבר לבנותיו, ששלושה מהן לבשו פאה. חתנו הגאון רבי ישר אדרעי שליט"א מנתיבות מעיד שלא היו דברים מעולם וכי הסיפור הומצא ע"י מאן דהו ונכנס לספר תולדות חייו של הבבא סאלי, כל בנותיו וכן אשתו שתחי' מעידות שלא אמר להן דבר מעולם בענין זה. ומילתא דעביד לאיגלויי לא משקרי בה אינשי, הינך יכול ללכת ולשאול בבית הרבנית בנתיבות, אם הסיפור הרווח בציבור נכון. לא מיניה ולא מקצתיה, וידוע כמה העריך הבבא סאלי את הרבי מליובאוויטש, ולא יתכן שיאמר דברים כאלה, שלא מתאימים לו כלל.

 

 כך מעידים חתני הבבא סאלי.  
אמנם הוא מופיע בספר תולדות חייו שיצא לאור ע"י חתנו, הרב יהודיוף, אבל יתכן שיחסו המחמיר של הרב יהודיוף ללבישת פאה, הביא אותו לספר סיפור כאילו "הבבא סאלי כינס את בנות המשפחה ודרש בפניהם על חומרת איסור פאה נכרית". דא עקא, שבנות המשפחה לא מכירים את הסיפור הזה.

ניתנה לי רשות להביא כאן מקצת ממכתביהם של חתני הבבא סאלי, הרה"ג רבי ישר אדרעי שליט"א, ראש מוסדות "בית ישראל" בנתיבות, המתגורר בביתו של הצדיק עם אשת הצדיק הרבנית סימי אבוחצירא תחי', והרה"ג רבי אריה יהודה הראל שליט"א, ר"מ ישיבת קול יעקב בירושלים, (שגם חיבר ספר על תולדות חיי הבבא סאלי: "פאר ישראל") המעידים שניהם פה אחד כי בנותיו של בבא סאלי לבשו בעצמן פאה נכרית ומעולם לא אמר להן שישרפו עם פאת ראשן חלילה ולא הוציא דבר קללה מפיו (שכן זו לא היתה דרכו מעולם כידוע), ולא שמעו על ה"כינוס" של בנות המשפחה המפורסם בכל זוית ופינה, כביכול הבבא סאלי כינס אותן ואמר להן שהלובשת פאה מכינה לעצמה חומר הסקה בגיהנם
.

 

חתן הבבא סאלי, הרה"ג רבי ישר אדרעי שליט"א: 

חתן הבבא סאלי רבי ישר אדרעי

 "אחרי דרישת שלומו הטוב, ע"פ בקשת כבודו הריני בזה להעלות על הכתב מה שידוע לי. אודות התייחסותו של כבוד קדושת מורי וחמי הצדיק רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל, בענין לבישת פאה נכרית לנשים נשואות, וכדלהלן. מעולם לא שמעתי אותו שדיבר נגד לבישת פאה נכרית. וכמו כן בתו, אשתי שתחי', וכן חמותי הרבנית אשת הצדיק, אמרו שלא שמעו אותו מעולם מדבר נגד לבישת פאה נכרית. ואדרבה, עובדה היא ששתיים מבנותיו לבשו פאה נכרית בצעירותן, וכן אשתי, בתו שתחי', לבשה פאה נכרית בחייו במשך קרוב לעשר שנים, והגם שידע מזה, לא אמר לה מעולם דבר כנגד זה. וידועה חיבתו הגדולה והמיוחדת לאדמו"ר מליובאוויטש זיע"א, שהסביר את העדיפות שיש לפאה על מטפחת, לנשים הצעירות בימינו, שמצוי שאין מכסות את כל הראש במטפחת... החותם בברכה שתזכה להגדיל תורה ולהרבות שלום בעולם".חתן הבבא סאלי, הרה"ג רבי אריה יהודה הראל שליט"א:

חתן הבבא סאלי רבי אריה יהודה הראל

"במענה לפנייתך ולפניית רבים, הריני לגלות את הידוע לי באשר לדעתו של מו"ר חמי הקדוש והטהור הצדיק אדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא זצוק"ל בענין פאה נכרית... ולפי שמפרסמים שכאילו כינס את בנות המשפחה, ועורר על האיסור החמור בלבישת פאה, ועוד יותר, שכאילו אמר בכינוס זה שהלובשת פאה מכינה חומר בעירה לשריפתה בגיהנם, רצוני להבהיר שבכל שנות היכרותי עמו לא היה כינוס כזה, ואשתי שתחי' לא זוכרת אסיפה כזו גם שנים רבות לפני כן. יתרה מכך, בנותיו היותר צעירות לבשו פאה כשירה (בארץ ובחו"ל), והוא ידע שהן לובשות פאה, ומעולם לא העיר להן בחריפות על כך [אלא ברמז: "כן, רק אצלי" כרומז שיודע על כך שהן לובשות פאות]. ולפיכך הבנתי שדעתו האישית היתה שכיסוי ראש עדיף מפאה נכרית, וכמו שרבים גדולים אחרים סברו כן, ושכך היה מנהג בנות עירו ומשפחתו, ועד היום זקנות המשפחה מכסות את ראשן בשני כיסויים, כך שלא נראית אף שערה משערות ראשן, כפי דעת הזוהר הקדוש, וברור שזו היתה אצלו עדיפות ראשונה.
 
אך הוא הבין שיש שינויים, וירידת הדורות, ושאי אפשר לדרוש מבנות ימינו את החומרות הנ"ל, ועל כן העלים עין בהנהגה בענין הפאה, וכן ישנן כיום מבנותיו, כלותיו ונכדותיו, שהולכות עם פאות צנועות, וכמנהגן של רוב בנות דורינו הצנועות. והאמת והשלום אהבו"

 מכל הדברים האלו ברור שאין להביא את דברי הבבא סאלי אלו לדעות האוסרים פאה נכרית

  

 קבצים טכניים:
 S898141.png
 Q834313.pdf
 K206216.pdf

פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית