ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
קול קורא שנת תשכ''ד קול קורא שנת תשכ"ד

ומאוד גדול הצער על התרחבות פרצת היתר פאה נכרית אשר מלבד כי רבים הפוסקים שהורו בו איסור גמור, ומלבד אשר אף המתירים לא נתכוונו לפאה נכרית בנהוגה כיום, המשוכללות מבלי שניתן להבחין כי אין זה שער עצמה...
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יעקב ווייל בספרו תורת שבת הגאון רבי יעקב ווייל בספרו תורת שבת

אסור מדינא דגמרא ומפני מראית עין
פרטים נוספים 0
רבי יצחק זאב יאדלר זצ''ל תפארת הגרי''ז רבי יצחק זאב יאדלר זצ"ל תפארת הגרי"ז

אסר לבישת פאה נכרית, והחזיק זאת כגלוי שערות ממש
פרטים נוספים 0
רבי מרדכי יהודה ליב בן נפתלי הרץ ווינקלר מח''ס לבושי מרדכי רבי מרדכי יהודה ליב בן נפתלי הרץ ווינקלר מח"ס לבושי מרדכי

פאה שמונחת על כיסוי מותר אמנם אם הפאה מונחת על השיער אסור ועל דבר זה ודאי יש להזהיר באזהרה אחר אזהרה כנזכר לעיל.
פרטים נוספים 0
רבי שלמה האלברשטאם - האדמו''ר מבאבוב רבי שלמה האלברשטאם - האדמו"ר מבאבוב

נכתב ע"י חתנו הרב חיים יעקב טאובער באור ישראל 21 תשס"א
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יצחק רצאבי שליט''א בעל שו''ת עולת יצחק. הגאון ר' יצחק רצאבי שליט"א בעל שו"ת עולת יצחק.

חלילה וחס רחמנא ליצלן. אני מתנגד מאוד לפאות הנכריות, שהן פירצה חמורה מאוד בצניעות. פלא שאומרים בשמי כך
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יוסף נסים בורלא זצ''ל גאב''ד ירושלים בעל שו''ת וישב יוסף. הגאון ר' יוסף נסים בורלא זצ"ל גאב"ד ירושלים בעל שו"ת וישב יוסף.

דאיך לא ראה מ"ש הרב באר שבע בסימן ח"י מה שהכה על קדקדו מהרב המתיר פאה נכרית.. דחה ראייה זו בב' ידים והאריך בראיות לאסור עש"ב
פרטים נוספים 0
הגאון ר' משה הלוי זצ''ל בעל ספר ברכת השם הגאון ר' משה הלוי זצ"ל בעל ספר ברכת השם הרב משה לוי

אסור בהחלט לאשה נשואה לצאת לרחוב בפאה נכרית מגולה, ואין להקל בזה כלל.
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יששכר דב רוקח זצ''ל האדמור מבעלזא השלישי הגאון ר' יששכר דב רוקח זצ"ל האדמור מבעלזא השלישי

כל מי שלומד בשלחן ערוך ביראת שמים, רואה היטב שאין חילוק בין שערות עצמן לפאה נכרית הנקרא "שייטי"ל", וכל הגדולים שלמדו ביראת שמים ג"כ פוסקים כן
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יצחק ברדא שליט''א בעל שו''ת יצחק ירנן. הגאון ר' יצחק ברדא שליט"א בעל שו"ת יצחק ירנן.

חזרנו על כל הצדדים ולא מצאנו שום היתר כלל וכלל ללבוש פאה נכרית לאשה נשואה
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יוסף רייזין זצ''ל בעל עדות ביהוסף הגאון רבי יוסף רייזין זצ"ל בעל עדות ביהוסף

כתב שחשיב כיסוי ראש אמנם אסר מפני מראית העין
פרטים נוספים 0
הרב מוצפי - תשובות בקשר לפאה נוכרית הרב מוצפי - תשובות בקשר לפאה נוכרית
פרטים נוספים 0
הגאון רבי שמואל יהודה קצנלנבויגן בן רבי מאיר מפאדווה הגאון רבי שמואל יהודה קצנלנבויגן בן רבי מאיר מפאדווה

לא זה הדרך ולא זו העיר שהנחילו לנו אבותינו חכמי המשנה והגמרא והמפרשים והפוסקים ז"ל
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יוסף בן עזרא זצ''ל בעל משא מלך הגאון ר' יוסף בן עזרא זצ"ל בעל משא מלך

ויש בזה מקצת נשים שלוקחות משי שחור ומשימים בפדחתם להתייפות ואפילו בזה רע עלי המעשה שבני אדם הרואים טועים בהם וחושבים שהם שערות שלהן
פרטים נוספים 0
הגאון ר' ישראל אלגאזי בעל שלמי ציבור. הגאון ר' ישראל אלגאזי בעל שלמי ציבור.

שער באשה ערוה - אפילו שער של חברתה בכלל זה
פרטים נוספים 0
סיכום קצר בענין לבישת פאה נכרית ברשות הרבים - הרב אברהם ליפשיץ סיכום קצר בענין לבישת פאה נכרית ברשות הרבים - הרב אברהם ליפשיץ ראשה פרוע דאורייתא
פרטים נוספים 0
הרב יעקב שושן הרב יעקב שושן

רוב הפוסקים אוסרים את הפאה
פרטים נוספים 0
רבי אהרן ראטה רבי אהרן ראטה בעל שומר אמונים, טהרת הקודש

מְבַקֵּשׁ אֲנִי, שֶׁכָּל אִשָּׁה לֹא תָּקֵל חַס וְשָׁלוֹם, שׁוּם קוּלָא כָּל שֶׁהִיא בְּהַשְׁאָרַת שְׂעַר רֹאשָׁהּ, אוֹ בְּפֵאָה נָכְרִית, אֲפִילוּ רַק מַשֶׁהוּ שֵׂעָר.
פרטים נוספים 0
ר' צבי הירש הלוי הורוויץ בעל לחמי תודה ר' צבי הירש הלוי הורוויץ בעל לחמי תודה

תוכחה נגד ההולכות בפאה נכרית או בגילוי שער הדפס שנת תקע"ו
פרטים נוספים 0
הגאון ר' משה סופר זצ''ל בעל חתם סופר. הגאון ר' משה סופר זצ"ל בעל חתם סופר.

וגם בפאה נכרית אני אוסרכם באיסור גמור
פרטים נוספים 0
רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב האדמו''ר מספינקא בעל חקל יצחק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב האדמו"ר מספינקא בעל חקל יצחק

החובשת פאה נכרית יוצאת בלא כתובה והדרכי משה התיר בחצירה והמג"א התיר פאה שחוץ לצמתה בלבד
פרטים נוספים 0
הגאון רבי גרשון בן משה אריה ליב הלוי ליטש-רוזנבוים - משיב דברים הגאון רבי גרשון בן משה אריה ליב הלוי ליטש-רוזנבוים - משיב דברים

אבל הנשים כעת שהולכין בשייטעל על השערות שלהם וגם כל הראש אינו מכוסה בדבר אחר רק השייטעל או הפרוק, הוא הכיסוי של הראש, חלילה שהתשובה מאהבה התיר זאת
פרטים נוספים 0
רבי משה בן עמרם גרינוואלד - הכנה דרבה רבי משה בן עמרם גרינוואלד - הכנה דרבה

ואפילו פאה נכרית אני אוסר עליכם
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יששכר בער איינלבורג - הבאר שבע. הגאון רבי יששכר בער איינלבורג - הבאר שבע.

הביא את דברי המהר"י קצנאילנבויגן שחלק על השלטי הגיבורים ואסר לצאת בפאה נכרית והביא ראיות נוספות לדבר
פרטים נוספים 0
פסק הלכה כב אייר תשס''ד פסק הלכה כב אייר תשס"ד

על מה שנפרץ מאוד בעוונותינו הרבים בדורינו שנשים נשואות לובשות פאה נכרית שנראות כבתולות, שעל לבישת פאה נכרית כזו אין לזה שום היתר בדברי הפוסקים
פרטים נוספים 0
סיפור של אשה ירושלמית שחוותה מוות קליני סיפור של אשה ירושלמית שחוותה מוות קליני

אם היית הולכת בפאה לא היית יוצאת מהגיהנום!
פרטים נוספים 0
כתר מלכות - הרב שלום בן מאיר כתר מלכות - הרב שלום בן מאיר
פרטים נוספים 0
נפשנו נפשנו
פרטים נוספים 0
מרן הגאון הרב עובדיה יוסף שליט''א בעל שו''ת יביע אומר. מרן הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א בעל שו"ת יביע אומר.

העיקר לאסור לצאת בפאה נכרית לרה"ר מכל הני טעמי תריצי שכ' האוסרים, שהם רוב הפוסקים. ולכן מצוה לפרסם ברבים לבל תצאנה הנשים הנשואות בפאה נכרית לרה"ר
פרטים נוספים 0
רבי יעקב יוסף ב''ר ישראל חיים וייס - האדמו''ר מספינקא בארה''ב רבי יעקב יוסף ב"ר ישראל חיים וייס - האדמו"ר מספינקא בארה"ב

עוון זה מביא מגיפה ושתרד לשבע מדריגות גיהנום. יש בה איסור דאורייתא משום פריצות כמו בראש פרוע לגמרי, אפילו פאה קצרה. והעוברת על זה יוצאת בלי כתובה
פרטים נוספים 0

   
1 2
  דף הבא   דף אחרון

פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית