ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון ר' יקותיאל יהודה טיטלבוים - הייטב לב.

הגאון רבי יקותיאל יהודה בן אלעזר ניסן טייטלבוים זצ"ל אב"ד סיגוט,

בעל הייטב לב ושו"ת אבני צדק, בספרו ייטב פנים (נדפס לעמבערג תרמ"ב)

ייטב פנים מאמר דורש טוב אות ד: "וז"ש נפש כי תחטא וגו' ועשה מאחת ר"ל הנפש שהוא מאומה הישראלית הנקרא אחת, ועשה את עצמו מהנה, מאומות העולם הנקראים הנה, לשון רבים, והכוונה במה שהולכין ולובשין כמוהם ובפרט הנשים ההולכים כמוהם ממש על הגוף ועל הראש באין מכיר, ואם כי לא כמוהו לגמרי שהם (אומות העולם) הולכים בכל השיער שלהם ממש, לא כן בנות ישראל שהולכים רק במקצת שיער שלהם סמוך למצח למען יעמוד השאטיל יפה ז"ש מהנה, ממקצת מהנה ואמרו בגמרא הנה אבות מהנה תולדות לרמז שאומות העולם, "הנה" הולכים בשיער שלהם שהוא אבות הטומאה, ובנות ישראל "מהנה" שהולכות בשיער דמות אבות הטומאה וזה יכונה תולדות, ויותר מזה הנשים עושים חדשות שהולכין בגילוי הראש בדבר הדומה לשיער ובפאה נכרית, רק על קצה הראש סמוך למצח יש להם כובע הנקרא קאפליטש והוא קטן מהכיל הראש רק קצהו" עכ"ל

ייטב פנים מאמר דורש טוב סוף אות יב: "לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי וזה שאמר יעקב "הָסִרוּ אֶת אֱלהֵי הַנֵּכָר אֲשֶׁר בְּתוכְכֶם וְהִטַּהֲרוּ וְהַחֲלִיפוּ שִׂמְלתֵיכֶם" שמבחוץ, ומזה יש ליקח מוסר השכל, להזהיר לבית יעקב אלו הנשים מישראל לבל ילכו במלבושי זרים ופאה נכרית עד שאינו ניכר בין יהודית לנכרית מבחוץ וגם עוברים על לאו ובחוקותיהם לא תלכו כמבואר בפוסקים ובתשובות אחרונים" עכ"ל

 ייטב פנים מאמר דורש טוב סוף אות כג: "והנה יש להבין שלא אמר והלבשתם את בניכם וגו' כי אם ושמתם וגו', שמעתי שהרב ר' יעקב ז"ל אבדק"ק הומנא פירש מפני שאסור ללבוש כלבושיהם כדכתיב ובחוקותיהם לא תלכו לכן אמר על השמלות ושמתם שישימו אותם שימה מחדש על בניכם, ועל בנותיכם הראוי להם מלבושי דת יהודית השונות מכל עם עכ"ד. וממנו נקח לראייה שלא ילכו במלבושי זרים ולא ידמו להם כי אם יהיו מצויינים בלבושיהם כדת של תורה, ובל יראה החוצה שום שערה ואף דמות פאות נכריות בכלל אזהרה" עכ"ל

 ייטב פנים מאמר זכר ליציאת מצרים אות יב: "גם יתכוין לומר לא יראה לך דייקא חמץ ולא יראה לך שאור וגו' סלקא דעתיך לומר שלביתו זו אשתו יראה חמץ ושאור שלהם, ובאמת גם על זה עובר בבל יראה, על דרך שפירש הרב הקדוש זלה"ה מרומנאב: אלו עוברין פירש"י בבל יראה כותח הבבלי וכו' ר"א אומר אף תכשיטי הנשים, המלבושים והכובעות הגבוהות ופאה נכרית וזה שהוצרכה תורה שאור לא ימצא בבתיכם וכמו שדרשו וכפר בעדו ובעד ביתו זו אשתו הכא נמי כך הוא"

  ייטב פנים מאמר תוכחות מוסר אות כח: "והנה כתיב כה תאמר לבית יעקב ואמרו חז"ל אלו הנשים לכן הנני להזכיר את הנשים ולבקש מאתם ולהזהירם לבל ילכו בראשיהם כאשר עד עתה כי כפי הנשמע הוא פרצות גדול אוי לעינים כו' ולאזנים כו' יש מהן שהולכים בפאה נכרית שגם זה אסור כמו שכתב בספר באר שבע באורך ויש מהן שהולכים בפאה שלהם ועי"ז עבירה גוררת כו' לסרוק בשבת לתקן שערותיהם, אוי שכך עלתה בימינו.

וכבר אמרתי שזה שאמרה תורה "חֲדָשִׁים מִקָּרוב בָּאוּ לא שְׂעָרוּם אֲבותֵיכֶם" בהליכות כאלו, עוד יתכן לשון שיער בשין שמאלית, והכוונה שלא הלכו אבותיכם בשערות כמו עתה.

ושמא יאמרו שהולכים רק משום חינא למצוא חן בעיני בעליהם למען להוליד בנים, על זה אמר (דברים פרק לב פסוקים י"ז - כ') "צוּר יְלָדְךָ תֶּשִׁי" לשון שכחה שאתה שוכח שצור הוא אמך שילדך מבלי הוליך כזה, "וַתִּשְׁכַּח אֵל מְחולְלֶךָ" כפרש"י "מוציאך מרחם" בלא המלבושים כאלו.

ושמא יאמרו מה בכך הלא אנחנו נשים צנועות וכשרות, ולבם שלם עם ה', מדקדקים בענין דברים הנוגעים אלינו ביתר שאת ויתר עז, על זה אמר בדרך צחות "וַיַּרְא ה' וַיִּנְאָץ" [לא בשביל עצמם בלבד כי אם] "מִכַּעַס בָּנָיו וּבְנותָיו" שיולידו, "וַיּאמֶר אַסְתִּירָה פָנַי מֵהֶם" , כלומר מהם עצמם אסתירה פני ולא אשגיח על מנת שהולכים כך, כי עוד נאמנו את אל רוחם, אבל "אֶרְאֶה מָה אַחֲרִיתָם", מה יהיה אחרית שלהם ושל הבנים ובנות שיולדו, "כִּי דוֹר תַּהְפֻּכות הֵמָּה", שהמה בעצמם יהיו דור תהפוכות, שיתהפכו לרע גם בלבבם, ויהיה תוכם כברם, כי הלב מתפעל מהמעשים כמבואר בספר החינוך (פרשת בא) כי האדם נפעל כפי פעולותיו ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שעוסק בהן, אם טוב ואם רע, ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים חפץ בתורה ומצות, אם יעסוק בדברים של דופי ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור עיי"ש, וממילא יולידו "בָּנִים לא אֵמֻן בָּם", שלא יהיה אמונה בם בלבבם.

ע"כ שמעו אלי ותחיו נפשיכם שלא לילך מהיום והלאה במלבושים כאלה בראשיכם וזה שכתוב בפרשת נשא "אִישׁ אוֹ אִשָּׁה" וגו' "וְהִתְוַדּוּ" כו' "וְהֵשִׁיב אֶת אֲשָׁמוֹ בְּראשׁוֹ" קאי על איש וכן כתב אשה שאשמו במלבושי ראשם.

ואם ישמעו בקולי יסלח ה' על העבר ויהיה עמכם להוליד בנים כשרים דור ישרים יבורך.

 

 


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית