ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון ר' יוסף נסים בורלא זצ"ל גאב"ד ירושלים בעל שו"ת וישב יוסף.

הגאון רבי יוסף נסים בן חיים יעקב בורלא זצ"ל

שו"ת וישב יוסף (נדפס שנת תרס"ה)

יורה דעה סימנים א-ג (מיום כט חשון תרנ"א)

הרב יוסף בורלא בוישב יוסף דן בשלשת הסימנים הראשונים ביורה דעה בדין מקום שנהגו בפריעת הראש אם המנהג נכון או לא, ונפק"מ לבאים לשם אם יכולים לנהוג כך ובשתי מקומות הוא נוגע בדין פאה נכרית. ובשני המקומות הביא לדברי הבאר שבע והסכים עימו לאסור

בדף י"ב טור א', ד"ה ועיין כו' עונה לרב הגאון ר' אברהם מתתיה צורמאני שרצה להתיר פריעת ראש במקום שנהגו כן וכתב וז"ל:

"עיין תשובה מאהבה (ח"א סימן מ"ח דף כ"ח ע"ג) שטרח למצוא היתר אפילו לפאה נכרית, ולעניין פריעת ראש אסר בפשיטות על פי הוראת שלשה גאונים, הגאון באר שבע, והגאון יעב"ץ ז"ל וכו' ועיין שם. נאים הדברים למי שאמרם עש"ב" עכ"ל

 ובדף ט"ז טור ב', ד"ה תו  הביא לדברי הגאון רבי אברהם מתתיה צורמאני ועונה לו בדיבור המתחיל ואני תמיה וז"ל:

תו חזית למורינו הרב יצ"ו [הרב צורמאני] דכתב וזה לשונו "ומצוה להודעי שאל יחשדני שומע וכו' כי לעצמי אני דורש [להתיר פריעת ראש במקום שנהגו כן] ומשום צורך ביתי אני מבקש, חלילה לי וכו', ואם אנכי לא אוכל להמלט בסדר נשים וכו' יכולה היא שתגן בפאה נכרית וכו' וזה הלכה רווחת ופוק חזי וכו' דכאן נמצאת הרבנית אשת הגאון המפורסם כבוד קדושת שם תפארתו מאיר [רבי יעקב מאיר בן אליהו מח"ס עדות ביעקב, טל אורות, נחלת יעקב] בעל המחבר אבני גזית על אבה"ע [נדפס שנת תרכ"ה] והיתה הולכת בפאה נכרית וכו' גם אנן חלקנו בחיים למה נחמיר גם בזה מאחר שהשעה צריכה לכך זת"ד.

"ואני תמיה, מה לנו לגלות דאגוני מגנא מגן אברהם [כוונתו לרב מ. אברהם צורמאני הנ"ל] יצ"ו בפאה נכרית וכו' דאיך לא ראה מ"ש הרב באר שבע  בסימן ח"י מה שהכה על קדקדו מהרב המתיר פאה נכרית דהוא הרב יאושע בועז ז"ל בעל שלטי הגיבורים שהביא ראיה להתיר פאה נכרית ממ"ש בפ"ד דנזיר דכ"ח ע"ב דאיתמר שם ות"ק ס"ל אפשר בפאה נכרית, וכתוב שם בגליון התלמוד , נראה לי התר מכאן לשערות שהנשים נשואות נותנות בראשיהם, יהושע בועז.

בתשובות באר שבע סימן ח"י דחה ראייה זו בב' ידים והאריך בראיות לאסור עש"ב. גם הרב מים רבים ז"ל בחאה"ע סימן ל' אסרו, גם הכנה"ג ציין לאסור, והמדקדק בדברי הגאון באר שבע ז"ל ישר יחזו פנימו כמה ראיות הביא לאסור, ואמר שכל מ"ש הרב המתיר הנז' והביאו בחיבורו שה"ג בפרק במה אשה וכו' השומע ישמע עש"ב. עכ"ל

 


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית