ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון ר' רפאל מלידולה בעל מים רבים.

 הגאון ר' רפאל מילדולה זצ"ל (דיין באמסטרדם) בספרו  מים רבים. שו"ת מים רבים (חלק ג' חלק אבן העזר סימן ל נדפס שנת תצ"ז)

 

וגדולה מזו החמירו באשה נשואה שאפילו להתקשט בפאה נכרית ובשערות של חברתה התלושות כדי שתראה היא בעלת שיער יש מי שאוסר

אמת הוא שהרב בעל שלטי הגיבורים בפרק במה אשה התירו ואמר שאין בזה משום שיער באשה ערוה אבל בבאר שבע דף צ"ג הביא בשם מהר"ר שמואל יהודה מקאליבונין ז"ל שמחה על קדקד סברא זו והאריך הרבה והעלה לאיסור, ומצאתי שהרב המאסף שם באות ז' כתב שרע עליו המעשה שראה מקצת נשים שלוקחים משי שחור ומשימים בפדחתם כדי להתייפות משום שבני אדם הרואים, טועים בהם וחושבים שהם שערות שלה אלא הנח להם לישראל וכו' (משא מלך בתורת מנהגות חקירה יו"ד)

ואם דבר כזה היה רע בעיני הרב הנ"ל, מעתה אצעק חמס וריב על אשר עיני ראו ולא זר במקצת מקומות שעברתי דרך העברה, שהנשים הנשואות מתקשטות בשערן ממש הדבוק לראשן, ומראות השיער לעין כל, אוי לעיניים שכך רואות ואוי לנו מיום הדין ומיום התוכחה, ומלבד האיסור שלפי הפוסקים יש בדבר ג"כ פגם למעלה כי לפי סודות הקבלה אין לאשה להראות שערה לחוץ וכפי אשר כתב הרב בעל הלבושים באה"ע סי' כ"א.

ואסיים בלישנא דזוהר קדישא הכתוב בפרשת נשא וכו'... לכן השומע ישמע והחדל יחדל ועליו תבא ברכת טוב אכי"ר ב"ב.

זעירא דמן חבריא רפאל בלא"א כמוהר"ר אלעזר מילדולה זלה"ה.

 

רואים מלשונות הרב שלא אסר פאה אמנם החמיר בזה שכתב "וגדולה מזו החמירו... יש מי שאוסר...   אמת שהרב בעל שלטי הגיבורים התיר אבל בבאר שבע כו' העלה לאיסור ומצאתי שהרב המאסף כתב שרע עליו המעשה שראה מקצת נשים שלוקחים משי שחור כדי להתייפות... ואם דבר כזה היה רע בעיני הרב הנ"ל מעתה אצעק חמס שהנשים מתקשטות בשערן ממש" ע"כ. העורך

 

 


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית