ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
מרן הגאון ר' שמואל הלוי ואזנר שליט"א בעל שו"ת שבט הלוי.

 הגאון שמואל הלוי ב"ר יוסף צבי וואזנר שליט"א

 [נולד תרע"ג בעיר וינה] מחשובי הפוסקים של היהדות החרדית, נחשב לפוסק החסידי החשוב ביותר כיום. מחבר שו"ת שבט הלוי, אב"ד ומרא דאתרא בשכונת זיכרון מאיר, וראש ישיבת חכמי לובלין בבני ברק

"ישנן נשים חרדיות הנראות כאחת השחקניות מן הרחוב התחתון"

דברים כואבים וחוצבי להבות אש מאת מרן הגה"ק רבינו שמואל הלוי וואזנר שליט"א:

מה מועילה המזוזה הכשירה השומרת דלתות ישראל, אם הטומאה נכנסת גם בבית סגור. אם זה התלבושת הפרוצה שנלקחה כידוע מהירודים שבאומות. וכל אופנה כידוע מקורה בשאול תחתיות של הגיהנם. אם זה הפאות הנכריות... בתקופתינו אנו, אנחנו עדים לתופעה הכאובה: רוצים להיות בן תורה וגם מודרני יחד. הבעל רוצה אמנם בתורה ואולי גם האשה, כשנישאת לו היא אומרת, כמו שאומרים כולם: "אני רוצה בן תורה". אבל לדאבונינו ולצערינו, האשה הזאת בוחרת, בהסכמת הבעל, להיות מודרנית בתלבושת קצרה, שבאה ממקור הטומאה: מודה ד-פריז. בצורת הלבוש כגרועים שבאומות. וכן כיסוי הראש והפאה. שאין בינו לגילוי ראש ולא כלום. כסוי הראש זה של האשה, צריך להיות באופן צנוע ביותר, ובעוונותינו הרבים, בבתים רבים ואצל נשים רבות, נהפך להצגה מודרנית באורכו ובצורתו. והאשה הזאת לא נראית כלל כאשת בן תורה, ולא נראית כאשה חרדית, אלא כאחת השחקניות מהרחוב התחתון, לא כבת ארצינו הקדושה אלא כבת פריז.

בלתי אפשרי שאם בישראל תגדל דורות אם לא תעשה מה שמייחס לטבע הקדושה של בת ישראל, והוא מטעמי צניעות כמו שאמרו חז"ל "שער באשה ערוה". אבל איזה זיוף הוא זה, שמכסים השערות, אם יש שערות, בפיאה נכרית כזאת, שעוד מגרה היצרים יותר מהשערות עצמם. איזה זיוף הוא זה?! והם ביודעים ואולי בלא יודעים, חוטאים ומחטיאים...

דברי הרב ואזנער בשו"ת שבט הלוי חלק ה סימן קצט אות ד

ובעצם המנהג של היום שהנשים שלנו יוצאות בפאה נכרית חלילה לי לתקוע עצמי בזה, דכבר ידוע דרוב רובם של הפוסקים אין דעתם נוחה בזה, ויש מהם שאסרו זה מדין דת יהודית ממש, ועיין בתשובת באר שבע סי' י"ח ובתשובה מאהבה ח"א סי' מ"ח ועוד הרבה תשובות אחרונים, ועיין בשדי חמד מערכ' הד' בזה, ואמנם היות כי מדברי הרמ"א סי' ע"ה ובד"מ סי' ש"ג ומג"א מוכח דהרבה היו מקילין בזה, וכן נהגו מדינות שלמות, אפי' לצאת לר"ה כאשר העיד לנו הפמ"ג סי' ע"ה, וכבר מדורות רצו לשנות זה, ולא עלה בידם רק בחלקו אבל עדין מדינות שלמות החזיקו בזה, ע"כ אין לנו כח הכרעה בזה.
אך ידוע דגם בזה יש דרגות דלכתחילה אסור לצאת גם בפאה נכרית אם לא שיש עוד כסוי על ראשה, ועכ"פ לשוק וכה"ג, וכן נהגו צנועות כאלה שאין מגלחות שערותיהן שיהי' להם שבכה על השערות וע"ז הפאה נכרית, וכן שלא יעשו הפאה נכרית משערותיהן עצמן אלא משער נכר, וכן שתהי' הפ"נ עשוי' שלא תראה ממש כהולכת בשערה אלא ניכר שהוא גוף זר עליה.

מבואר דעתו בדברים אלו שלא אסר הלכה למעשה בכל הפאות אלא רק באלו שעשויות משער עצמה ואלו שנראות כשער טבעי (היום נראה שכולם כך) וכן שיהיה עליה עוד כיסוי

וכן משמע מהקדמתו לשו"ת שבט הלוי חלק ב (אות כה) פתח קישור שדיבר רק על הפאה המודרנית שאין לה היכר הוי ונראית בלי כיסוי ראש וז"ל: ופשוט אצלי כי פאות נכריות המודרנים בזמן הזה, הם בגדר עוברת על דת יהודית לצאת כן ברחובות, קרי' בלי כסוי ראש, והא ראיה שאינו דת יהודית דהא גם הגויות בזמן הזה הולכות כן לשם נוי שלהם, אם כן מה דת יהודית בזה, ונתקיים בדרך מליצה, פאה - נכרית 

 

 קבצים טכניים:
 L505212.flv
 H313973.png

פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית