ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל בעל שו"ת מנחת שלמה.

הגה"צ הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל

"אני לא מבחין בין פאה לשיער זה אצלי מאוס מאוד, לדעתי כל האסונות באים מהפאות ואני מתכון גם על הקצרות, לעולם לא התרתי לאף אישה פאה נוכרית"

הכתר והכבוד לחי עולמים מעמ' קמד

פתח קישור

 

 אמנם בספרו שולחן שלמה חלק א' סי' ש"ג אות י"ב כתב: "חוץ מכבול ופאה נכרית. והכוונה הכא לפאה נכרית שהוא מין תכשיט וכמבואר במשנ"ב ס"ק ל"ו, משא"כ פאה נכרית שבזמנינו חשיבא כעין כובע לצניעות ומותר לצאת בו לרה"ר אפי' לפנויות. וגבי מטפחת יפה בפנויה לכאורה יש לחשוש שתסיר להראות לחברתה, וכן בנשואה אם המטפחת על פאה נכרית".  
ובספר ועלהו לא יבול (מכתבים מהגרש"ז, חלק א' עמ' שי"ד): לשאלת רב ישוב חרדי, "הנה בקהילתנו הלכו כל הנשים רק במטפחת, ועתה הגיעו אלינו... מחסידי חב"ד ההולכות בפאות, ורבים נתרעמו על כך... האם ראוי למחות בידם, כמובן בעדינות. ואף שידוע שחב"ד נהגו כן, אולם במקומותינו לא נהגו כזאת". ענה הגרש"ז בזה הלשון: "לא למחות בהנוהגים להקל כהמשנה ברורה, במקום ששומרי תורה נוהגים להקל, ולא למחות חס ושלום בנשי חב"ד".

מכתב קודש

ממרן הגאון הגדול ר' שמואל אויערבאך שליט"א

ב"ה, ירושלים  יום שנכפל בו כי טוב אין טוב אלא ערב חג השבועות זמן מתן תורתנו התשמ"ד.

הן בעניי כבר פירסמתי מכבר בדבר הגדול והנשגב ביסוד קדושת וטהרת ישראל נועם וחן הצניעות בבנות ישראל בדבר הפירצה הגדולה בחומת קדושת הצניעות.

וכבר העדתי עדות נאמנה אשר כן היה דעתו ורצונו של אדוני אבי מורי ורבי גאון ישראל זכרו לחיי העולם הבא אשר נשי ישראל יכסו ראשן במטפחת! וגם ראיתי בעיני צערו הגדול של אדוני אבי מורי ורבי זכרו לחיי העולם הבא על ה"פאה הנכרית" שנתפשטה בקרב שלומי אמוני ישראל" השם ירחם...

ומדברים אלו נראה ודאי שאינו אוסר אמנם ודאי נראה שראוי להחמיר

 

 


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית