ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הרב יעקב ישראל קנייבסקי - (הסטייפלר) זצ"ל

הגאון רבי יעקב ישראל בן חיים פרץ קנייבסקי - (הסטייפלר) זצ"ל

(נולד באוקראינה בשנת התרנ"ט - נפטר בבני ברק בשנת התשמ"ה)

מגדולי חכמי התורה בעולם ומגדולי מנהיגי היהדות החרדית בדורו. חיבר ספר שערי תבונה, שיעורין דאורייתא, איפת צדק, שיעורין של תורה, קהלות יעקב, קריינא דאיגרתא, ברכת פרץ ועוד

* * * * *

"בודאי יתכן שזה איסור דאורייתא לצאת לרחוב עם פאה... צריכים להיות ערליכער יוד (יהודי כשר) ולא ללכת עם פאה!".

הכתר והכבוד לחי עולמים עמוד קכה

פתח קישור


* * * * * 

 אמנם יש מקור לכך שפאה שאינה ניכרת אסורה לדעתו

בקריינא דאגרתא - חלק ב סימן קכד וז"ל (משנת תשכ"ה)

 פתח קישור

 בענין פאה נכרית שלא ניכר שאין זה שערות עצמה

בעה"י יום עש"ק פקודי ב' דר"ח אדר שני התשכ"ה.

לכבוד הנכבד ויר"ש אשר לא ידענא איך אתארהו מו"ה... שיחי'.

מכתבו קבלתי והנה חפשתי בתשובת מהריל"ד ז"ל ולא מצאתי מש"כ מעל' בשמו, לא בסי' ר"ג שבדף נ"ג ולא בסי' ר"ג שבדף פ"ד סע"ב.

ואם אמת הוא שנמצא הוראה לאיסור בספר הגרי"ל דיסקין ז"ל עצתי הוא שיפרסם מעלת כבודו דברי הגרי"ל דיסקין כככתבו וכלשונו, ואם נמצא אחד מלאלפים אשר הי' ציית וכמובן לעשות מלחמה עם זו' לקול אחד מחכמי ורבני הדור, כל שכן וק"ו שיציית לדברי הגרי"ל דיסקין ז"ל.

נכון שיתקשר מעל' עם הרב ר' ... בירושת"ו אשר הוא מתעסק לזכות את הרבים בעניינים אלו.

הדו"ש

יעקב ישראל קנייבסקי

אני מתפלא מנין יודע כבודו שכן הוא הלא הסתכלות אסורה וגם ממ"נ אם נעשה באופן שא"א להכיר מנין ואיך הכיר שזהו פאה נכרית אולי זהו פרוצה ר"ל ההולכת בשל עצמה וכאן לא נשמע מעולם ממי שהוא שיאמר שראה פאה נכרית הנראית לבלי הכר. 

ועיין בשו''ת מהרי''ל דיסקין - בקונטרס אחרון אות ריג. דף פ"ג ע"ב שבאמת כתב כן ולפי זה גם דעת הסטייפלר לאסור בפאה נכרית שאינה ניכרת.


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית