ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הרב שלום שבדרון

הרב שלום (ר' שׁוֹלֶם) מרדכי הכהן שְבַדְרוֹן, ידוע כ"המגיד מירושלים". [נולד תרע"ב - נפטר בכ"ב בכסלו תשנ"ח] היה נכד לר' שלום מרדכי שבדרון (המהרש"ם), התייתם בצעירותו, והתגורר בשכונת שערי חסד בירושלים. היה גיס של ר' שלמה זלמן אוירבך. היה מגיד מישרים, דרשותיו היו חוצבי להבות אש, היה בעל לשון שנונה ונלחם לכל דבר שבקדושה. המגיד הירושלמי הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל היה סמל לדרשנות מוסרית אמתית.

מורי ורבותי! אני אספר לכם סיפור אמיתי, הלואי שלא היה אמיתי וזה לא עובדה אחת, אלא כבר שמעתי כמה וכמה עובדות. לפני אולי עשרים וחמש שנים באה לביתי אשה אחת ודיברה עם אשתי שעה שעתיים שלוש, כמדומה זה היה ארבע שעות, אני ישבתי ולמדתי, אבל חשבתי אחת מדברת כבר ארבע שעות פה, ולא נתנו לה שום דבר אכילה ולא שתיה, אמרתי לאשתי אולי תתני לבחורה הזאת קצת לשתות לאכול.. ארבע שעות, אז היא שמעה את זה ואמרה: לא, אני הולכת לביתי, אוי ואבוי! מה פירוש לביתי? היה לה בעל!, אז סוף כל סוף הבנתי שיש לה בעל... אז למה היא נראית כמו בחורה? נו, אתם מבינים את העניין?... כן זה צחוק! זה צחוק?! זה לא צחוק!!! רוצים להראות כבחורה! הרצון הזה טרייף! טריפה!!! התורה אמרה "ופרע ראש האשה", בזיון! עושים לה בזיונות לסוטה, מהבזיונות שעושים לה, פורעים את ראשה, והיא רוצה להיראות כך? ה.. האשת תלמיד חכם הזו רוצה להיראות כמו סוטה! לאו דוקא כנשואה, אלא כבחורה?! או יותר טוב לומר אשה שהולכת פרועת ראש! לא, זה לא פאה, זה כמו.. כמו גילוי ראש. "ופרע ראש האשה", נו?... מהדרין מן המהדרין וכו' וכו'... טיפשה כמותך!!!, איך יכול להיות שבזה ימצא יראת שמים?! שבזה ימצא קדושה?! איך יכול להיות?!?... אבל זה מחלוקת גדולה בכלל אם מותר לאשה ללכת ברחוב בפאה נכרית או לא, נאמר שהיא פוסקת הלכה כמו שמתירין, אבל האם כך התירו המתירין?! ללכת בפאה כאילו זה לא פאה?! ... וחוץ מזה שיש עשרים וארבעה גדולי ישראל שהם אוסרים, הסבא שלי הגאון רבי שלום מרדכי ז"ל הרב מבראז'ן הגאון הגדול פוסק (שו"ת דעת תורה או"ח סימן ע"ה סעיף ב) שאסור לדבר דברי תורה ואסור לברך ברכה כנגד פאה נכרית (כי יש לפאה דין ערוה וכתוב בתורה לא יראה בך ערות דבר) ורק אם עוצמים את העיניים יש להקל, לא יותר! אני לא אומר פסק הלכה, תאמר כן מותר מותר מותר, אבל ככה?! פאה נכרית שיראה לא כמו פאה, כמו בחורה?! זה חציפות יוצאת מן הכלל!, מי יכול להראות לי, תחפשו פסק הלכה מישהו מדורי דורות עד הדור הזה, שיביא איזה מישהו למדן שיביא לו פסק כזה שמותר ללכת בפאה נכרית להראות כמו בחורה, חוצפה!!! והאשה הזאת עומדת בערב שבת, מדליקה נרות, וקודם הדלקת הנרות היא אומרת תפילה להקב"ה אי וי גיוואלד! היא מתפללת להקב"ה?! הרי התפילה שלה ת-ו-ע-ב-ה!! "מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה" אם אדם מסיר את אזנו מלשמוע אל גדולי ישראל, משמוע אל ההלכה, משמוע אל המוסר, משמוע אל ההגיון, משמוע אל דברי תורה - גם תפילתו תועבה! הקב"ה יקבל תפילה כזאת?! בודאי לא! אבל עכשיו בעידן הזה, במגיפה השחורה רח"ל הזאת, מי יודע איזה פורענות דופק בדלת רח"ל, ואח"כ יצאו יאמרו תהלים.. איזה מן חוצפה?! הרי פשוט, מגיפה הזאת מוכרחה להיפסק. ואני מקוה להשם יתברך שאם ירצו אברכים יקחו את זה על כתפיהם, יזכו בזה את הרבים, בעזהי"ת נעשה ונצליח, ובזכות זה בודאי הקב"ה יציל אותנו ויושיענו וישמרנו ונגיע לכל טוב, ולביאת משיח צדקינו בגאולה השלימה.


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית