ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון ר' נח חיים צבי זצ"ל בעל עצי ארזים.

הגאון רבי נח חיים צבי אב"ד אה"ו בעל עצי ארזים ומעין החכמה בספר עצי ארזים (אהע"ז סימן כ"א סק"ב נדפס שנת תק"ן)

פרועות ראש: בש"ס דפוס פפד"מ בנזיר כ"ח כתוב על הגליון: נ"ל היתר מכאן לשערות שנשים נשואות נותנות בראשיהן וכו' עכ"ל. והיינו מהא דאמרינן התם נזרק עליה א' מן הדמים, אינו יכול להפר, במה דברים אמורים וכו' אבל בתגלחת הטומאה יפר, שיכול לומר אי אפשי באשה מנוולת, ר' מאיר אומר אף בתגלחת הטהרה יפר, שיכול לומר א"א באשה מגולחת, ואמרינן בגמרא, ות"ק סבר אפשר בפאה נכרית, ור"מ סבר איידי דזוהמא לא ניחא ליה. ומדאמר אפשר בפאה נכרית אלמא דאשה נשואה מותרת בפאה נכרית.

וטעה בזה טעות גדול דלדבריו תקשי לר"מ שיכול לומר אי אפשי באשה מגולחת הרי אינה יכולה לגלות שערה ואטו מי לית ליה לר' מאיר דת משה ויהודית אלא ודאי דמיירי כשהיא בבית בפני בעלה, א"כ אין ראיה מזה להתיר פאה נכרית

וכן אין ראיה ממתני' דשבת, יוצאה אשה בחוטי שיער וכו' די"ל דמיירי בפנויות שדרכן לילך בגלוי הראש

לכן נ"ל פשוט דאסור לאשה נשואה להתקשט בפאה נכרית והמורים היתר חדשים מקרוב עתידים ליתן את הדין

 

 


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית