ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון ר' יעקב וויל זצ"ל נכד הקרבן נתנאל.

הגאון רבי יעקב ב"ר אברהם וייל זצ"ל נפטר בשנת תרי"ב

קטע מתוך דבריו - להבין איך היו נראות הפאות פעם

כתב בספרו תורת שבת (או"ח סימן ש"ג ס"ק י נדפס בקארלסרוא שנת תקצ"ט)

פתח את התשובה מלאה

מדאמרו בנזיר ות"ק אמר לך אפשר בפאה נכרית, ופירש רש"י ומחזי כאינה מגולחת וש"מ דנראית ממש כהולכת בשיער עצמן, דאל"כ עוד יכול לומר אי אפשי באשה מגולחת שעין בעין נראה דמגולחת היא, אלא ש"מ דנראית כשיער עצמן, ◄וכן הוא אצל פאה נכרית דנשי דידן, שאין אדם יכול להבחין אם בשיער עצמן או בפאה נכרית היא מתקשטת ולפ"ז למה לא נאמר...

          ...וכבר כתבתי דכל מה שנאסר אצל שיער עצמן דגם בפאה נכרית אסור משום מראית העין, ועוד כיון שדומות ממש לשיער עצמן הרי היא פועלת בהן ערוה, כאשר נודע לתורה שפועלת בשיער עצמן...

 

 

אמר העורך: הספר הזה נכתב לפני 172 שנה (אני כותב זאת היום בשנת תשע"א) ומבואר דכבר אז לא היה אפשר להבחין בין הפאה נכרית לשיער עצמה ומתוך גנותו (את הפאה הנכרית) אתה שומע שבחו (שהמתירים התירו גם בכהאי גוונא) 

  


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית