ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש
   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א בעל הילקוט יוסף.

קיצר שו"ע ילקוט יוסף החדש הלכות אישית סימן סימן כא

י אין להתיר לאשה נשואה לצאת בפאה נכרית לרשות הרבים, ויש לאסור בזה בכל תוקף. ובפרט בדורות שלנו שעושים את הפאות במומחיות רבה עד שלא ניכר כלל אם אלו שערות טבעיות או פאה נכרית, ולא לכיסוי כזה נתכוונו חז"ל שהצריכו כיסוי הראש באשת איש. ומכל שכן שיש לאסור בזה לספרדים ובני עדות המזרח, מאחר שכל גאוני ספרד המפורסמים פסקו לאסור בזה, והעידו שבמקומותינו לא נשמע מעולם מנהג כזה. ורק לאחרונה החלו נשים ספרדיות ללבוש פאה נכרית בהשפעת המורות והחברות שלהן. וצריך להבהיר להן, שכל גדולי התורה מעדות המזרח לא התירו לנהוג כן, ואין לשנות מהמנהג. ולמה שלא יחושו להחמיר בדבר כז ...

 _________________________________

 הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א בעל הילקוט יוסף. 
הוא פסק כאביו, ואינו נחשב פוסק בפני עצמו. ופשיטא שאם אביו היה מתיר, היה הוא מוצא צדדים להקל.

 

 
א. מה שכתב הרב שליט"א "שעושים את הפאות במומחיות רבה", מקורו ביבי"א, והוכחנו שאין זה שונה מדורות קודמים שגם אז לא היה ניכר כלל וצריך להתבונן.
 
ב. מה שכתב הרב "שכל גאוני ספרד המפורסמים פסקו לאסור", גוזמא בעלמא, והוסיף על דברי אביו הגדול שאין דרכו לכתוב גוזמאות. והתעלם מעשרים וחמישה פוסקים ספרדיים שמנינו, ובפרט המפורסמים כמו כף החיים, הגרב"צ מאיר חי עוזיאל (שהובא ביבי"א), הגר"ע הדאיה (שהובא שם), הגר"ש משאש (שהוזכר בהליכות עולם), הגרב"צ אבא שאול, הגר"ח כסאר, הגר"י קאפח, הגר"י עבאדי, ועוד. נמצא שכל המפורסמים (וגם שאינם מפורסמים) פסקו להתיר, ורק הגר"ע יוסף שליט"א אוסר בזה ואחריו נמשכו מי שפוסקים כמותו.
 
ג. מה שכתב הרב "החלו בהשפעת המורות והחברות", מקורו ביבי"א, והתעלם מכך שיש משפחות ספרדיות רבות שאינן הולכות כפסקי הגר"ע וממילא אין זה השפעה של מורות או חברות, והתעלם שכך הוא דרך העולם - גם באשכנז, אשה אחת החלה ללבוש פאה וממנה ראו וכן עשו חברותיה, והתעלם מכך שגם מטפחת (שהיא בעייתית מאוד כנ"ל) התחילה בדיוק בדרך זו: אשה אחת הורידה את הרדיד מעליה ולבשה רק "בנדנה" וכיוצא בזה חוכא ואיטלולא, וממנה ראו חברותיה והתחילו לגלות שתים ושלוש אצבעות.
 
ד. "אין לשנות מהמנהג" - התעלם מכך שגם לגבי "רדיד" השתנה המנהג, ועל זה כתב הגר"ע יוסף שאומרים "אתי מנהג ומבטל מנהג" וקושיה זו הקשה עליו מרן הגר"ש משאש זצ"ל.

 

 


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצותהאתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית