ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש

אגרות קודש
חלק יט - ז'תכה

ב"ה, יו"ד אלול, תש"כ
ברוקלין. 

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מסוף חדש מנחם אב, בו כותבת אודות פאה נכרית, ואשר בסביבתה דתית בה נמצאת אין נוהגות כזה ומתביישת אפשר יצחקו לה באם תלבש פאה נכרית

בעצם הענין דלבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת, מבואר ההכרח בזה בכמה מקומות. והרי רואים במוחש, אשר לבישת כובע ואפילו מטפחת, משאירה חלק השער בלתי מכוסה על כל פנים במשך זמן קצר, זאת אומרת שעוברים על האיסור הגדול וכהפסק דין בשולחן ערוך אורח חיים סימן ע"ה, וגודל הענין מובן גם כן מגודל השכר בעד קיום הציווי כפי שנצטוינו, וכלשון הזהר הקדוש, מתברך בכלא בברכאן דלעילא בברכאן דלתתא בעותרא בבנין בבני בנין

ולכתבה שאפשר יצחקו עלי' ותתבייש וכו'

אפילו בתוככי הנוער דארצות הברית, נרגש לאחרונה רגש של כבוד, דוקא לאלו שעומדים חזק בדעתם, ואין מתביישים ממי שלועג עליהם ולהשקפת עולמם, ומתיחסים בלעג ובוז לאלו הנמשכים אחרי הרוב ללא יציבות נפשית כלל, ובודאי יודעת אשר התחלת כל ארבעה חלקי השולחן ערוך היא: ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך

ועוד וגם זה מובן ופשוט: השם יתברך, "את השמים ואת הארץ אני מלא", ונמצא עם האדם בכל מקום ובכל זמן, מה שאין כן בני אדם אפילו מסביבה הכי קרובה, שלא תמיד נמצא בקרוב מקום אליו, ולכן, היתכן, אשר לא יתבייש ח"ו מפני הקב"ה ויתבייש מפני בן אדם בשר ודם?!

ותקותי אשר מתאים לסיומה במכ' - מחינוכה, אין צורך באריכות יותר בהאמור

והשם יתברך המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית שענין זה יסוד

באמונתנו - וכמבואר בארוכה בתורת מורנו הבעל שם טוב ז"ל אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא שלו, ינחה בטוב לפני' בגשמיות וברוחניות גם יחד

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 781. נוסח דומה נכתב לכמה

 

רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש אגרות קודש חלק ח - ב'תסג

ענין הפאה הוא, שהשערות תהיינה מכוסות לגמרי... גם היתה צריכה להשתדל שגם אחרות יעשו כן, ולבאר להן שזוהי הדרך וסגולה לבריאות, פרנסה ונחת אמיתי מילדים
פרטים נוספים 0
רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש תורת מנחם חלק יב - עמ' קפח

יכולה היא לטעון, שהיא תלך לבושה במטפחת כראוי. בודאי שטוב הדבר אם יהיה כך, אבל מהמציאות יודעים שאין הדבר כן
פרטים נוספים 0
רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון  - הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש אגרות קודש חלק ט - ב'תתקס

שתי אצבעות מלפנים מגולים, שאינו מובן את מי רוצים לרמות בזה
פרטים נוספים 0
רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון  - הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש אגרות קודש חלק ז - ב'קיב

כיון שראתה במוחש איך שהשייטל הביא לה ברכה והצלחה, הרי צריכה להיות עינה טובה גם בשל אחרים
פרטים נוספים 0
רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון  - הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש אגרות קודש חלק יו"ד - ג'רסו

אם היו שומעים לדברי בהנוגע לי"ג תקו"ד... וזוגתו בהנוגע להשייטל... כבר הי' נראה שינוי ממשי במציאות הפרנסה
פרטים נוספים 0
רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון  - הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש אגרות קודש חלק ח - ב'תלד

אנטאן א שייטעל מיט א פרייליכער הארץ... ניט שעמען פאר די וואס וועלן - אפשר - אפלאכען פון דעם
פרטים נוספים 0
רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון  - הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש אגרות קודש חלק ו - א'תקנב

ללבוש שייטל בלב שמח... תוספת ברכה בענינה... בבריאות ובפרנסה
פרטים נוספים 0
רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון  - הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש אגרות קודש חלק טז - ו'קה

כיסוי במטפחת (טיכל) בעוה"ר בדורותנו אלה, אינו מחזיק מעמד
פרטים נוספים 0
רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון  - הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש אגרות קודש חלק טו - ה'תקיג

הנהגת האמהות שלא דוקא בשייטל... שה"ז מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה... להוסיף עלי' בשמירת התורה והמצוה
פרטים נוספים 0
רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון  - הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש אגרות קודש חלק יו"ד - ג'קנא

החילוק בשייטל וכיסוי ע"י מטפחת
פרטים נוספים 0
רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון  - הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש אגרות קודש חלק יו"ד - ג'נג

שהנשים הצעירות היוצאות י"ח דכסוי הראש בצעיף ובמטפחת, הנה זה ענין לזמן קצר, נוסף שאפילו בזמן הזה עצמו פורצים הדבר לעתים תכופות
פרטים נוספים 0
רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון  - הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל בן רבי לוי יצחק שניאורסון - הרבי מליובאוויטש אגרות קודש חלק ה - א'תלב

תקיפות אשר אי אפשר בלאו הכי כ"א שתלבש ותשא שייטל דוקא
פרטים נוספים 0


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית