ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
ר' אברהם פלאג'י בעל ספר ברך את אברהם

הגאון ר' אברהם פלאג'י זצ"ל

ברך את אברהם סדר בחוקותי דרוש ב דף קכו

פתח קישור

והנה כל ראש לחולי לבא לידי הרהורים רעים היינו עניין פאה נכרית ותלי"ת בגבולינו לא נמצא ולא ימצא כזאת בישראל ויתמרמר האדם ויבכה האיש אשר נגע יראת אלהים בלבו מראות ברע אשר על הארץ, דפשתה המספחת בערי אדום להיות יוצאות הנשים בפאה נכרית, כי הוא עון פלילי ודבר זה גורם רעה, לעשות הרבה זימה בעולם. ולא די המכשלה ממה שהנכריות יוצאות כי בהפקרא ניחא להו ולא יבצר מפגם הראות עוד תוסיפו צרה גם בבנות עמינו ולא תהא כזאת בישראל

וכבר בא חכם הרב לחמי תודה, להוכיח בשבט פיו על הדבר הזה דרשו מעל ספר בדף ד' סע"ב דכתב וז"ל וגם עוד ראוי להוכיח ולהודיע גודל המכשלה אשר זה כמה שנים שיצא הכרוז מפי כבוד א"א מו"ר הגאון (בעל ההפלאה) בצירוף שני ב"ד יצ"ו בחרם על לבישת נשים בפיאה נכרית וכ"ש גילוי שערות עצמן אשר אמרו חז"ל שער באשה ערוה. והנה עניין חרם הוא שנכנס כח העונש החרם ח"ו ברמ"ח איברים והיאך שייך להפסיד רמ"ח איברים בשביל גילוי שערות. והנה מרגלא בפומייהו דאינשי לעשות סמך להיתר פיאה נכרית ממשנה ערוכה דשבת דיוצאה אשה בפיאה נכרית. ובאמת אין שום ראיה משם דהתם בפנויה מיירי, (אמר העורך עיין שלטי גיבורים שבת כד שדחה זאת כי הגמ' כתבה דהתירו לה זאת שלא תתגנה על בעלה) אמנם זולת זה הלא אותן הנשים אין מחזיקין ממש כל הלכות שבת בהליכתם לכפרים הסמוכים ונושאין כל חפציהם מרה"י לרה"ר ולוקחין דבר מאכל במעות ושאר טלטול מוקצה וכדומה ואין מקיימין רק זה ההיתר של פאה נכרית. ובזה יש לפרש דרך הלצה מ"ש בחגיגה דף י"ד ע"א הלכות שבת הם כהררים התלויים בשערה ר"ל בהיתר שער נכרית בלבד. וביותר תמהני על נשים פחותי הערך המתנהגים בגילוי שערות ועליהם אקרא שערך צמח ואת ערום ועריה והיינו שרימז לנו קרא למה תשקלו כסף בלא לחם דאותן נשים שהם ממש מחוסרות לחם היאך הם מדמות לנשים עשירות בעלי כסף, שהן עושות מצד שרירות ליבם ואתם עניות רוצות להיות בשקל אחד זת"ד ודפח"ח.

 

 

 


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית