ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א בעל נטעי גבריאל

הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א, רב ומו"צ בבורו פארק, מח"ס נטעי גבריאל, בקובץ "אור ישראל" ל"ו-ל"ז, [נדפס תשס"ד-תשס"ה] כתב להתיר לבישת פאה נכרית, והגם שמוסיפה יופי לאשה הלובשת אותה, מצינו בפוסקים שהיא ענין של קישוט כדי שתהא נראית נאה (ראה דבריו באריכות בקישור זה מתוך אור ישראל ל"ו במלואם ובקישור זה את דבריו מתוך אור ישראל ל"ז במלואם):
 
"ונחזור לדברינו בעיקר דין לבישת הפאות, שכבר התירום גדולי הפוסקים ונתפשטה הוראה זו בקרב כל קהל ישראל, ואף אותם הגדולים שלפני המלחמה היו זהירים יותר בזה, עכ"ז אחרי המלחמה ראו שצורך הדור להקל, כגון הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע שהיקל בזה, הגם שבבית אבותיו החמירו מאוד בזה...
 
ועוד דשיטת הפוסקים המחמירים הוא או בשביל חשש מראית העין או משום שהם משיער המת שאסור בהנאה או משום הרהור או משום דת יהודית או משום חוקות הגויים, וא"כ בזמננו שנתפשט שבנות ישראל הכשרות הולכות בפאה נכרית, והקלות דעת וכל שכן נכריות אינן הולכות רק בגילוי שערות ממש, לא שייך כל החששות. ומה שהביא רשימות של כמה גדולים שאסרו, טעם של רובם לא שייך בזמננו...
... וכ"כ הגרשז"א במכתבו בספר ועלהו לא יבול ח"א עמוד שי"א לא למחות בהנוהגים להקל עיי"ש, וכן עמא דבר. ולמעשה רוב נשותיהם של גדולי ישראל במאה שנים האחרונות הלכו בפאה נכרית, וא"כ אין להרעיש על המקילים...
וא"כ בזמנינו שפאה נכרית עשו באופן שמכסה את כל הראש והשערות א"כ אין שום איסור גם בפאה מגולה.
 

 

 

 

 

 

 

הגאון רבי גבריאל ציננער שליט''א על הפאות הפרוצות הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א על הפאות הפרוצות

כל שהולכות בפאה נכרית הנעשית באופן מיוחד שיהא נראה כאילו המה שערותיה ממש, יש למחות בידן
פרטים נוספים 0
הגאון רבי גבריאל ציננער שליט''א באור ישראל לז הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א באור ישראל לז

בעיקר דין לבישת הפאות, שכבר התירום גדולי הפוסקים ונתפשטה הוראה זו בקרב כל קהל ישראל...
פרטים נוספים 0
הגאון רבי גבריאל ציננער שליט''א באור ישראל לו הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א באור ישראל לו

בעיקר דין לבישת הפאות, שכבר התירום גדולי הפוסקים ונתפשטה הוראה זו בקרב כל קהל ישראל...
פרטים נוספים 0
 


פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית