ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון ר' שלמה אליעזר אלפנדרי זצ''ל בעל שו''ת הסבא קדישא הגאון ר' שלמה אליעזר אלפנדרי זצ"ל בעל שו"ת הסבא קדישא

ולכן מפני פחד השם והדר גאונו דברתי על לב כמה מיראי השם ותופשי התורה לומר להם דהעיקרא דמילתא בפאה נכרית אין להתיר
פרטים נוספים 0
הגאון ר' משולם זלמן הכהן (מהרז''ך) זצ''ל מח''ס נחלת אבות הגאון ר' משולם זלמן הכהן (מהרז"ך) זצ"ל מח"ס נחלת אבות
פרטים נוספים 0
רבי הלל ליכטנשטיין זצ''ל מח''ס שירי משכיל, אבקת רוכל, מקרי דרדקי רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל מח"ס שירי משכיל, אבקת רוכל, מקרי דרדקי

לכסות כל הראש בפאה נכרית, וזה אסור מדינא, וכל הפוסקים מודים בזה משום שנראית כהולכת פרועת ראש
פרטים נוספים 0
הגאון ר' אלעזר זצ''ל בעל שמן רוקח. הגאון ר' אלעזר זצ"ל בעל שמן רוקח.

כתב שפאה נכרית הוא מדרכי הפריצות
פרטים נוספים 0
הגאון ר' משה יהושע לנדא הגאון ר' משה יהושע לנדא דת משה ויהודית

ובוודאי אילו ידעו חומר הדבר שאינו פרומקייט ומדריגה, רק דין גמור ופשוט כמבואר בספר הזה, בוודאי שהיו עושין כל ההשתדלות למנוע מזה,
פרטים נוספים 0
הגאון ר' אריה פריינד זצ''ל גאב''ד העדה החרדית. בעל הספר עטרת יהושע הגאון ר' אריה פריינד זצ"ל גאב"ד העדה החרדית. בעל הספר עטרת יהושע

כתב שרוב הפוסקים אסרו פאה נכרית ואף השלטי הגיבורים ודעימיה לא התירו אלא בחצר וח"ו לומר דמנהג ישראל הוא
פרטים נוספים 0
הגאון ר' אברהם דוד הורוויץ זצ''ל בעל שו''ת קנין תורה בהלכה. הגאון ר' אברהם דוד הורוויץ זצ"ל בעל שו"ת קנין תורה בהלכה.

ואם נבוא לחשוב כל האוסרין לצאת בפאה נכרית בלא כיסוי, לא יכיל הגליון, ובעוונותינו הרבים כמעט נשכח העניין מרוב העולם...
פרטים נוספים 0
רבי חיים אלעזר שפירא האדמור ממונקאטש זצ''ל - נימוקי אורח חיים רבי חיים אלעזר שפירא האדמור ממונקאטש זצ"ל - נימוקי אורח חיים

בעוונותינו הרבים רבים מרבני האחרונים בעצמם היינו הם ונשותיהם ובנותיהם לא נזהרו בזה כלל, על כן הא לצחוק מכאיב בעיני העם הזהרת תקנתם ועל ידי זה גם בנותיהם בשערות עצמן הקלו להם ועוד, עד שיצאו מהנהגת דת יהודית רחמנא ליצלן, השם יצילנו.
פרטים נוספים 0
הגאון רבי דוד קורינאלדי בעל בית דוד. הגאון רבי דוד קורינאלדי בעל בית דוד.

אין צורך לאשה להראות עצמה בעלת שיער
פרטים נוספים 0
הגאון ר' שלום מרדכי הכהן זצ''ל - דעת תורה הגאון ר' שלום מרדכי הכהן זצ"ל - דעת תורה

רובם מסכימים לאסור פאה נכרית
פרטים נוספים 0
הגאון ר' וואלף המבורג זצ''ל בעל שער הזקנים. הגאון ר' וואלף המבורג זצ"ל בעל שער הזקנים.

הבין שהיתר הפאה אינו אלא בחצר, ובימינו שהנשים יוצאות הרבה לרה"ר, אסור אף בחצר כי אינה יכולה להזהר
פרטים נוספים 0
הגאון נר' צבי הירש חיות בעל מהרץ חיות. הגאון נר' צבי הירש חיות בעל מהרץ חיות.

החמיר מאוד בפאה נכרית ולא ערב ליבו להתיר אף בפאה נכרית שחוץ לצמתן
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יהודה אסאד זצ''ל בעל שו''ת יהודה יעלה. הגאון ר' יהודה אסאד זצ"ל בעל שו"ת יהודה יעלה.

והיותר נראה לאסור ולגזור תחילתן משום סופן דהא חזינן מה עלתה בידן עי"ז גם עד היום באו מזה הנשים לילך בפריעת הראש בשערות עצמם שלהם והדברים עתיקים
פרטים נוספים 0
הגאון ר' חיים הלברשטאם זצ''ל האדמו''ר מצאנז בעל שו''ת דברי חיים. הגאון ר' חיים הלברשטאם זצ"ל האדמו"ר מצאנז בעל שו"ת דברי חיים.

אפילו אין הגוים כעת הולכים כן אסור מצד קבלת חכמים שהאומות הראשונים עשו כן לחק ואסור לישראל לילך בדרכיהם
פרטים נוספים 0
הגאון ר' שלמה יהודה טאבאק נסיגיט זצ''ל בעל תשורת ש''י. הגאון ר' שלמה יהודה טאבאק נסיגיט זצ"ל בעל תשורת ש"י.

אסור מן הדין ואף במקום שכולן הולכות כך וליכא מראית עין, עוברת משום פריצות
פרטים נוספים 0
רבי שלמה האלברשטאם - האדמו''ר מבאבוב רבי שלמה האלברשטאם - האדמו"ר מבאבוב

נכתב ע"י חתנו הרב חיים יעקב טאובער באור ישראל 21 תשס"א
פרטים נוספים 0
רבי מרדכי יהודה ליב בן נפתלי הרץ ווינקלר מח''ס לבושי מרדכי רבי מרדכי יהודה ליב בן נפתלי הרץ ווינקלר מח"ס לבושי מרדכי

פאה שמונחת על כיסוי מותר אמנם אם הפאה מונחת על השיער אסור ועל דבר זה ודאי יש להזהיר באזהרה אחר אזהרה כנזכר לעיל.
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יעקב ווייל בספרו תורת שבת הגאון רבי יעקב ווייל בספרו תורת שבת

אסור מדינא דגמרא ומפני מראית עין
פרטים נוספים 0
קול קורא שנת תשכ''ד קול קורא שנת תשכ"ד

ומאוד גדול הצער על התרחבות פרצת היתר פאה נכרית אשר מלבד כי רבים הפוסקים שהורו בו איסור גמור, ומלבד אשר אף המתירים לא נתכוונו לפאה נכרית בנהוגה כיום, המשוכללות מבלי שניתן להבחין כי אין זה שער עצמה...
פרטים נוספים 0
רבי יצחק זאב יאדלר זצ''ל תפארת הגרי''ז רבי יצחק זאב יאדלר זצ"ל תפארת הגרי"ז

אסר לבישת פאה נכרית, והחזיק זאת כגלוי שערות ממש
פרטים נוספים 0
 

  דף ראשון   דף קודם
1 2
   

פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית