ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון רבי יוסף רייזין זצ''ל בעל עדות ביהוסף הגאון רבי יוסף רייזין זצ"ל בעל עדות ביהוסף

כתב שחשיב כיסוי ראש אמנם אסר מפני מראית העין
פרטים נוספים 0
ר' צבי הירש הלוי הורוויץ בעל לחמי תודה ר' צבי הירש הלוי הורוויץ בעל לחמי תודה

תוכחה נגד ההולכות בפאה נכרית או בגילוי שער הדפס שנת תקע"ו
פרטים נוספים 0
הגאון ר' אליהו מוילנא (הגר''א) זצ''ל בעל שנות אליהו. הגאון ר' אליהו מוילנא (הגר"א) זצ"ל בעל שנות אליהו.

הביא מקור לדברי הרמ"א, מחוטי שיער (ולא מפאה נכרית) וכדברי המג"א
פרטים נוספים 0
הגאון ר' רפאל מלידולה בעל מים רבים. הגאון ר' רפאל מלידולה בעל מים רבים.

שאפילו להתקשט בפאה נכרית ובשערות של חברתה התלושות כדי שתראה היא בעלת שיער יש מי שאוסר
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יעקב עמדין  - שאילת יעב''ץ הגאון רבי יעקב עמדין - שאילת יעב"ץ

אסר חבישת פאה ברה"ר והתיר רק פאה היוצאת חוץ למטפחת
פרטים נוספים 0
הגאון ר' ישראל אלגאזי בעל שלמי ציבור. הגאון ר' ישראל אלגאזי בעל שלמי ציבור.

שער באשה ערוה - אפילו שער של חברתה בכלל זה
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יצחק לאמפרונטי זצ''ל בעל פחד יצחק. הגאון ר' יצחק לאמפרונטי זצ"ל בעל פחד יצחק. ***
פרטים נוספים 0
הגאון ר' חיים בנבנישתי זצ''ל בעל כנסת הגדולה. הגאון ר' חיים בנבנישתי זצ"ל בעל כנסת הגדולה.

הביא דברי המתירים והאוסרים וקצת נראה דעתו להקל
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יוסף בן עזרא זצ''ל בעל משא מלך הגאון ר' יוסף בן עזרא זצ"ל בעל משא מלך

ויש בזה מקצת נשים שלוקחות משי שחור ומשימים בפדחתם להתייפות ואפילו בזה רע עלי המעשה שבני אדם הרואים טועים בהם וחושבים שהם שערות שלהן
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יצחק ברדא שליט''א בעל שו''ת יצחק ירנן. הגאון ר' יצחק ברדא שליט"א בעל שו"ת יצחק ירנן.

חזרנו על כל הצדדים ולא מצאנו שום היתר כלל וכלל ללבוש פאה נכרית לאשה נשואה
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יצחק רצאבי שליט''א בעל שו''ת עולת יצחק. הגאון ר' יצחק רצאבי שליט"א בעל שו"ת עולת יצחק.

חלילה וחס רחמנא ליצלן. אני מתנגד מאוד לפאות הנכריות, שהן פירצה חמורה מאוד בצניעות. פלא שאומרים בשמי כך
פרטים נוספים 0
הגאון ר' עקיבא יוסף שלזינגר זצ''ל בעל לב העברי. הגאון ר' עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל בעל לב העברי.

אף המתירין לא התירו אלא פאה נכרית דוקא על הפנים שלא כנגד שערות הראש, אבל במקום שערות הראש גם הם מודים לאיסור
פרטים נוספים 0
הרב יעקב שושן הרב יעקב שושן

רוב הפוסקים אוסרים את הפאה
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יוסף שלום אלישיב הגאון רבי יוסף שלום אלישיב הרב אליישיב

יש פאה שהיא כשרה ויש שהיא לא כשרה
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יששכר דב רוקח זצ''ל האדמור מבעלזא השלישי הגאון ר' יששכר דב רוקח זצ"ל האדמור מבעלזא השלישי

כל מי שלומד בשלחן ערוך ביראת שמים, רואה היטב שאין חילוק בין שערות עצמן לפאה נכרית הנקרא "שייטי"ל", וכל הגדולים שלמדו ביראת שמים ג"כ פוסקים כן
פרטים נוספים 0
האם פאה נכרית שהוזכרה בתלמוד הייתה מגולה או מכוסה האם פאה נכרית שהוזכרה בתלמוד הייתה מגולה או מכוסה
פרטים נוספים 0
הגאון ר' משה הלוי זצ''ל בעל ספר ברכת השם הגאון ר' משה הלוי זצ"ל בעל ספר ברכת השם הרב משה לוי

אסור בהחלט לאשה נשואה לצאת לרחוב בפאה נכרית מגולה, ואין להקל בזה כלל.
פרטים נוספים 0
בדברי השלטי הגיבורים בדברי השלטי הגיבורים

פאה נכרית אם יש עליה כיסוי או לא.
פרטים נוספים 0
כף החיים כף החיים
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יחזקאל קצלנבוגן זצ''ל בעל דרשות מהר''י מינץ. הגאון ר' יחזקאל קצלנבוגן זצ"ל בעל דרשות מהר"י מינץ.
פרטים נוספים 0
הרב מרדכי אליהו הרב מרדכי אליהו
פרטים נוספים 0
הגאון רבי שמואל יהודה קצנלנבויגן בן רבי מאיר מפאדווה הגאון רבי שמואל יהודה קצנלנבויגן בן רבי מאיר מפאדווה

לא זה הדרך ולא זו העיר שהנחילו לנו אבותינו חכמי המשנה והגמרא והמפרשים והפוסקים ז"ל
פרטים נוספים 0
הגאון ר' אריה פריינד זצ''ל גאב''ד העדה החרדית. בעל הספר עטרת יהושע הגאון ר' אריה פריינד זצ"ל גאב"ד העדה החרדית. בעל הספר עטרת יהושע

כתב שרוב הפוסקים אסרו פאה נכרית ואף השלטי הגיבורים ודעימיה לא התירו אלא בחצר וח"ו לומר דמנהג ישראל הוא
פרטים נוספים 0
הגאון רבי ברוך פרענקל תאומים מלייפניק זצ''ל, הגאון רבי ברוך פרענקל תאומים מלייפניק זצ"ל,

ס"ל דאף הלבוש, התיר לקרות כנגד פאה נכרית גם משערות תלושות של האשה עצמה
פרטים נוספים 0
גאונים ספרדיים שהתירו פאה גאונים ספרדיים שהתירו פאה
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יצחק יעקב ריינעס זצ''ל מח''ס עדות ביעקב הגאון רבי יצחק יעקב ריינעס זצ"ל מח"ס עדות ביעקב

מוכח היתר לפאה נכרית בלא שבכה כלל ברשות הרבים, ואין לנו שום ראייה לאיסור פאה נכרית דיהיה דמי לשיערה
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יצחק יוסף שליט''א בעל הילקוט יוסף. הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א בעל הילקוט יוסף.
פרטים נוספים 0
בירור בדין פאה נכרית בירור בדין פאה נכרית הרב אליעזר פולק
פרטים נוספים 0
הגאון ר' אלעזר בריזל. הגאון ר' אלעזר בריזל.
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יהושע ממן שליט''א  בעל שו''ת עמק יהושע . הגאון ר' יהושע ממן שליט"א בעל שו"ת עמק יהושע .

אסר פאה נכרית
פרטים נוספים 0

   
1 2 3 4 5 6 7
  דף הבא   דף אחרון

פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית