ראשי  רגילות  מבצעים  הרשמה  צור קשר
   
שלום אורח,להרשמה לחץ כאן סל קניות תיק לקוח
חיפוש


   שירים בזמן הזה
   הועד לנגינה יהודית
   שיטות הראשונים

  בעניין פאה נכרית

  בעניין מכונת גילוח
הגאון רבי יעקב ווייל בספרו תורת שבת הגאון רבי יעקב ווייל בספרו תורת שבת

אסור מדינא דגמרא ומפני מראית עין
פרטים נוספים 0
קול קורא שנת תשכ''ד קול קורא שנת תשכ"ד

ומאוד גדול הצער על התרחבות פרצת היתר פאה נכרית אשר מלבד כי רבים הפוסקים שהורו בו איסור גמור, ומלבד אשר אף המתירים לא נתכוונו לפאה נכרית בנהוגה כיום, המשוכללות מבלי שניתן להבחין כי אין זה שער עצמה...
פרטים נוספים 0
רבי יצחק זאב יאדלר זצ''ל תפארת הגרי''ז רבי יצחק זאב יאדלר זצ"ל תפארת הגרי"ז

אסר לבישת פאה נכרית, והחזיק זאת כגלוי שערות ממש
פרטים נוספים 0
רבי מרדכי יהודה ליב בן נפתלי הרץ ווינקלר מח''ס לבושי מרדכי רבי מרדכי יהודה ליב בן נפתלי הרץ ווינקלר מח"ס לבושי מרדכי

פאה שמונחת על כיסוי מותר אמנם אם הפאה מונחת על השיער אסור ועל דבר זה ודאי יש להזהיר באזהרה אחר אזהרה כנזכר לעיל.
פרטים נוספים 0
רבי משה פיינשטיין - אגרות משה רבי משה פיינשטיין - אגרות משה

רוב רבותינו וגם מאלו שסומכין עיקרי ההוראה עליהם מתירים והם הרמ"א שם ובסימן ש"ג בד"מ והמג"א והפמ"ג, וכן משמע גם מהגר"א שסובר כן שלא אסרו בזה משום מראית העין.
פרטים נוספים 0
רבי  עובדיה הדאיה בשו''ת ישכיל עבדי ח''ז רבי עובדיה הדאיה בשו"ת ישכיל עבדי ח"ז
פרטים נוספים 0
משפטי עזיאל משפטי עזיאל

פוק חזי מאי עמא דבר, ואין למחות בידם, דכיון דפלטנו מאיסור תורה, וכיון שכסוי הראש זה נעשה מנהג הכל, שוב אין בו משום עובר על דת יהודית.
פרטים נוספים 0
קריאה נאמנה תשמז קריאה נאמנה תשמז

סוגי הפאות הארוכות למיניהן והפרועות והמתפשטות לצדדים וכיו"ב, הם גרועות מגדר נבל ברשות התורה.
פרטים נוספים 0
רבי שלמה האלברשטאם - האדמו''ר מבאבוב רבי שלמה האלברשטאם - האדמו"ר מבאבוב

נכתב ע"י חתנו הרב חיים יעקב טאובער באור ישראל 21 תשס"א
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יוסף רייזין זצ''ל בעל עדות ביהוסף הגאון רבי יוסף רייזין זצ"ל בעל עדות ביהוסף

כתב שחשיב כיסוי ראש אמנם אסר מפני מראית העין
פרטים נוספים 0
הגאון רבי שמואל יהודה קצנלנבויגן בן רבי מאיר מפאדווה הגאון רבי שמואל יהודה קצנלנבויגן בן רבי מאיר מפאדווה

לא זה הדרך ולא זו העיר שהנחילו לנו אבותינו חכמי המשנה והגמרא והמפרשים והפוסקים ז"ל
פרטים נוספים 0
האם פאה נכרית שהוזכרה בתלמוד הייתה מגולה או מכוסה האם פאה נכרית שהוזכרה בתלמוד הייתה מגולה או מכוסה
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יוסף בן עזרא זצ''ל בעל משא מלך הגאון ר' יוסף בן עזרא זצ"ל בעל משא מלך

ויש בזה מקצת נשים שלוקחות משי שחור ומשימים בפדחתם להתייפות ואפילו בזה רע עלי המעשה שבני אדם הרואים טועים בהם וחושבים שהם שערות שלהן
פרטים נוספים 0
הגאון ר' חיים בנבנישתי זצ''ל בעל כנסת הגדולה. הגאון ר' חיים בנבנישתי זצ"ל בעל כנסת הגדולה.

הביא דברי המתירים והאוסרים וקצת נראה דעתו להקל
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יצחק לאמפרונטי זצ''ל בעל פחד יצחק. הגאון ר' יצחק לאמפרונטי זצ"ל בעל פחד יצחק. ***
פרטים נוספים 0
הגאון ר' ישראל אלגאזי בעל שלמי ציבור. הגאון ר' ישראל אלגאזי בעל שלמי ציבור.

שער באשה ערוה - אפילו שער של חברתה בכלל זה
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יצחק רצאבי שליט''א בעל שו''ת עולת יצחק. הגאון ר' יצחק רצאבי שליט"א בעל שו"ת עולת יצחק.

חלילה וחס רחמנא ליצלן. אני מתנגד מאוד לפאות הנכריות, שהן פירצה חמורה מאוד בצניעות. פלא שאומרים בשמי כך
פרטים נוספים 0
הרב יעקב שושן הרב יעקב שושן

רוב הפוסקים אוסרים את הפאה
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יעקב עמדין  - שאילת יעב''ץ הגאון רבי יעקב עמדין - שאילת יעב"ץ

אסר חבישת פאה ברה"ר והתיר רק פאה היוצאת חוץ למטפחת
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יששכר דב רוקח זצ''ל האדמור מבעלזא השלישי הגאון ר' יששכר דב רוקח זצ"ל האדמור מבעלזא השלישי

כל מי שלומד בשלחן ערוך ביראת שמים, רואה היטב שאין חילוק בין שערות עצמן לפאה נכרית הנקרא "שייטי"ל", וכל הגדולים שלמדו ביראת שמים ג"כ פוסקים כן
פרטים נוספים 0
הגאון ר' עקיבא יוסף שלזינגר זצ''ל בעל לב העברי. הגאון ר' עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל בעל לב העברי.

אף המתירין לא התירו אלא פאה נכרית דוקא על הפנים שלא כנגד שערות הראש, אבל במקום שערות הראש גם הם מודים לאיסור
פרטים נוספים 0
הגאון ר' משה הלוי זצ''ל בעל ספר ברכת השם הגאון ר' משה הלוי זצ"ל בעל ספר ברכת השם הרב משה לוי

אסור בהחלט לאשה נשואה לצאת לרחוב בפאה נכרית מגולה, ואין להקל בזה כלל.
פרטים נוספים 0
בדברי השלטי הגיבורים בדברי השלטי הגיבורים

פאה נכרית אם יש עליה כיסוי או לא.
פרטים נוספים 0
כף החיים כף החיים
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יחזקאל קצלנבוגן זצ''ל בעל דרשות מהר''י מינץ. הגאון ר' יחזקאל קצלנבוגן זצ"ל בעל דרשות מהר"י מינץ.
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יוסף נסים בורלא זצ''ל גאב''ד ירושלים בעל שו''ת וישב יוסף. הגאון ר' יוסף נסים בורלא זצ"ל גאב"ד ירושלים בעל שו"ת וישב יוסף.

דאיך לא ראה מ"ש הרב באר שבע בסימן ח"י מה שהכה על קדקדו מהרב המתיר פאה נכרית.. דחה ראייה זו בב' ידים והאריך בראיות לאסור עש"ב
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יצחק ברדא שליט''א בעל שו''ת יצחק ירנן. הגאון ר' יצחק ברדא שליט"א בעל שו"ת יצחק ירנן.

חזרנו על כל הצדדים ולא מצאנו שום היתר כלל וכלל ללבוש פאה נכרית לאשה נשואה
פרטים נוספים 0
תשובת הבאר שבע בדין פאה נכרית בתוספת הערות וביאורים תשובת הבאר שבע בדין פאה נכרית בתוספת הערות וביאורים מלוקט ע"י הרב אליעזר פולק

הכולל כל התשובה במלואה, והערות האחרונים מצוינים בגוף התשובה על גוף דברי הב"ש כל תשובה על מקומה.
פרטים נוספים 0
הגאון רבי יוסף שלום אלישיב הגאון רבי יוסף שלום אלישיב הרב אליישיב

יש פאה שהיא כשרה ויש שהיא לא כשרה
פרטים נוספים 0
הגאון ר' יעקב מוצאפי זצ''ל ראב''ד העדה החרדית הספרדית. הגאון ר' יעקב מוצאפי זצ"ל ראב"ד העדה החרדית הספרדית.
פרטים נוספים 0

   
1 2 3 4 5 6 7
  דף הבא   דף אחרון

פאה נכרית זה מותר
פאה נכרית זה אסור
מותר אבל ראוי להחמיר
ממשמעות דבריהם - פאה נכרית מותרת!
פאה שאינה ניכרת
פאות ארוכות ומסולסלות (בולטת)
איך הפאה היתה נראית פעם
קריקטורות בנושא פאה נכרית
דיון בדברי שלטי הגיבורים
דברי הראשונים בנוגע לפאה נכרית
באמצע עריכה

הסכם שימוש
שאלות נפוצות
האתר הוקם ומתוחזק ע"י לוגייט טכנולוגיות
אחסון אתרים    חנות וירטואלית